Allianz

©BLOOMBERG NEWS

De Duitse verzekeraar zag de inkomsten in het eerste kwartaal met 6,2% aandikken. De operationele winst daalde met 2,9% tot 3,2 mld. EUR, te wijten aan hogere claims voor natuurrampen. Netto daalde de winst met 78% tot 0,6 mld. EUR, te wijten aan afboekingen/provisies met een fonds in de VS. De Solvency II-ratio blijft met 199% stevig. De prognoses voor 2022 blijven onveranderd: een operationele winst van 12,4 à 14,4 mld. EUR. Eind april werd al de helft van het inkoopprogramma van eigen aandelen van 1 mld. EUR ingekocht.

Advies :  H+3

Stevig te behouden.