NN Group

©ANP

De investeerdersdag bracht niet veel nieuws voor de verzekeraar. De prognoses voor de operationele cashflow voor 2025 werden opgetrokken, van 1,5 naar 1,8 mld. EUR, maar dat werd algemeen verwacht (sommigen hoopten zelf op nog meer). De groep houdt bovendien vast aan een progressieve stijging van het dividend en een jaarlijkse inkoop van eigen aandelen voor minsten 250 mln. EUR. Wat betreft dit laatste hadden sommige marktpartijen op een verhoging gehoopt.  

Advies :  H+2

Geen koerskatalysator, op korte termijn mogelijk integendeel, maar de waardering en het dividend blijven voldoende aantrekkelijk om desgevallend een pakketje op te pikken.