ING Groep

©ANP XTRA

Op 4 oktober onthecht ING het recht op een dividend van 0,48 EUR p.a., bestaande uit 0,27 EUR dividend over 2020 en een interimdividend over boekjaar 2021. Het opgespaarde dividend over boekjaar 2019 (1, 46 mrd. EUR) vloeit eveneens nog naar de aandeelhouder, maar hier moet nog beslist in welke mate dit door de inkoop van eigen aandelen zal gebeuren. Inzake resultaten over het tweede kwartaal volgt ING de algemene trend in de sector: een hoger dan verwachte nettowinst van 1,46 mrd. EUR (0,37 EUR p.a.), positief beïnvloed door de terugname van voorzieningen (91 mln. EUR). Solvabiliteitsratio CET1 stijgt van 15,5% eind maart naar 15,7% eind juni. In het tweede kwartaal kwam het rendement op het eigen vermogen uit op 11,2% (7,7% na 6 maanden), in het midden van de beoogde vork van 10 à 12% voor de lange termijn. Dat eigen vermogen liep overigens op tot 14,4 EUR p.a.

Advies update :  H+

ING Groep mag voor een eerste positie gekocht worden.