HAL Trust

©DB11873

Over de eerste jaarhelft boekte de Nederlandse investeringsmaatschappij een verlies van 161 mln. EUR (1,86 EUR p.a.) ingevolge o.a. buitengewone lasten bij dochter Vopak en een afwaardering van goodwill m.b.t. de participatie in de 'Pro Gamers Group'. De intrinsieke waarde daalde per 30 juni tot 144,6 EUR p.a. (155,22 EUR p.a. per eind 2021), terwijl HAL deze raamde op 144,83 EUR p.a. per 19 augustus. Dit komt zowat overeen met onze eigen raming van 144,5 EUR. 

Belangrijkste feit momenteel is het lopende overnamebod op Boskalis , dat tot 2 september loopt. De voorbije weken kocht HAL nog wat aandelen bij van de baggeraar en bezit thans 55,6% van het kapitaal. We achten de kans klein in dat HAL Boskalis, zeker aan de huidige opportunitische voorwaarden, kan binnenrijven.    

Advies :  H+1

De daling van de intrinsieke waarde over de eerste jaarhelft valt best mee bij HAL. Het is de komende dagen uitkijken naar de uitslag van het bod op Boskalis. We achten een delisting van de baggeraar klein. Mocht het vooralsnog lukken, dan daalt de nettokas (zo'n 5 mld EUR) van HAL met zo'n 40%. Posities in deze gezonde investeringsmaatschappij zin minstens te behouden.