Bonanza voor Shell

©REUTERS

Ook Shell krijgt met hogere kosten te maken, maar als olie- en gasproducent profiteert het per saldo van de hoge gas- en olieprijzen als gevolg van het conflict met Rusland. Het tweede kwartaal bracht andermaal een recordwinst, van liefst 11,47 mld. USD, of 1,54 USD per aandeel. Daarvan wordt slechts 0,25 USD aan dividend uitgekeerd, maar de aandeelhouders zullen blijer zijn met de inkoop van eigen aandelen. Tegen de publicatie van de derdekwartaalcijfers zal de groep voor bijkomend 6 mld. USD aandelen ingekocht hebben. De balans laat dat toe: de schuldgraad kwam eind juni op een lager dan verwachte 19,3% uit. De rijkelijke cashflows staan de groep ook toe om aan de energietransitie te werken.

Advies :  H2

Als indekking tegen nog meer miserie uit Oost-Europa is Shell te behouden, en uiteraard ook als dividendwaarde.