Besi

©DB11820

De toeleverancier van o.a. verpakkingsmachines aan de halfgeleidersector zag de omzet en nettowinst stevig groeien over het eerste kwartaal met respectievelijk 41,3% en 70,6%. De groep haalde wel amper 204,8 mln. EUR (-37,4%) orders  binnen of nagenoeg gelijk aan de omzet van het eerste kwartaal. De vooruitzichten voor het tweede kwartaal stellen dan ook teleur. De groep gaat uit van een bruto verkoopmarge tussen de 59 en 61% (60,5% verwacht) en een omzet die 10% hoger moet liggen dan de 202,4 mln. EUR omzet in het eerste kwartaal. Analisten hadden hier zowat 245 mln. EUR verwacht of een groei met meer dan 20%. Omwille van de riante kaspositie versnelde de groep het aandeleninkoopprogramma van 15 naar 25 mln. EUR per kwartaal. 

Advies :  H3

We adviseren al geruime tijd om afscheid te nemen van het aandeel. De waardering is nu meer aanvaardbaar met een verwachte k/w van 17. We verhogen het advies naar houden.