ArcelorMittal

©DB11895

De staalgroep boekte het voorbije kwartaal een nettowinst van 4,1 mrd. USD. De vrije cashflow bleef beperkt tot 1,5 mrd. USD, maar de schulden kon mooi verder dalen tot 3,2 mrd. USD. Dankzij de inkoop van eigen aandelen steeg de winst per aandeel tot 4,28 USD. Het lopende inkoopprogramma wordt overigens nog maar eens met 1 mrd. USD opgetrokken. Het management blijft optimistisch, maar voor de wereldwijde staalverbruik worden de prognoses toch neerwaarts herzien: van een stijging van een procent naar een daling van een procent.

Advies :  H3

ArcelorMittal is conjunctuurgevoelig en het momentum neemt af. Hoogstens te behouden voor een beperkte positie.