Trackers over een bepaald thema

©ETF

In deze zomerspecial hebben we het over trackers die een bepaald thema bespelen zoals infrastructuur, het klimaat, slimme technologie, disruptieve technologie, of value. Soms zijn de uitkomsten verrassend. Zo zijn er bijvoorbeeld trackers die het klimaatakkoord van Parijs bespelen. Dan verwacht u evenwel niet Amazon.com, Facebook of Alphabet als grootste posities terug te vinden. En toch blijkt dat het geval. Ook bij infrastructuurfondsen denkt u wellicht spontaan aan bouw- of infrastructuurwerken, maar in nagenoeg alle trackers die infrastructuur in hun naam dragen, vinden we niets van dat. Kijk dan ook eerst waarin een tracker belegt. In dit nummer geven we u vaak de grootste posities van de verschillende trackers of vergelijken we de onderliggende indexen met elkaar om te zien waar eventuele verschillen zitten, zodat u met kennis van zaken kan beslissen. Maar kijk gerust ook op de websites van de emittenten, waar u nog meer gedetailleerde informatie kan bekomen.

Een tweede vaststelling is dat er voortdurend nieuwe trackers worden gecreƫerd. Vooral rond klimaat is het aantal nieuwe trackers dit jaar niet te tellen. Omdat er meestal nog maar weinig kapitaal in deze trackers zit, ligt de spread - of het verschil tussen de prijs waaraan u kan kopen en verkopen - soms aan de hoge kant. En naast de transactiekosten die u betaalt bij de verhandeling van trackers (dezelfde kosten als voor aandelen), is dat een onrechtstreekse kost die u mee in rekening moet nemen. Is die spread 0,10% of lager, dan kunnen we gerust spreken van een gunstige spread. Spreads van 0,30% en meer zijn al minder gunstig. Soms zijn er echter geen alternatieven om een bepaald thema te bespelen. In dit nummer geven we alvast mee welke trackers een eerder hoge spread hebben, al is dat geen statisch gegeven. Dat kan in de loop van de tijd veranderen. Klik hierbij op de link naar de PDF

Een derde element: de meeste trackers in dit nummer zijn kapitaliserende trackers. Hierdoor vermijdt u de bronheffing op dividenden en worden de opbrengsten van de tracker herbelegd. Zolang deze trackers niet geregistreerd zijn bij de FSMA (Belgische toezichthouder), is er geen probleem. Is dit wel het geval, dan is een hogere beurstaks (1,32% bij aan- en verkoop) van toepassing.