Beleggingen op uw belastingaangifte

Nog een maand te gaan voor de papieren versie en tot 15 juli voor de elektronische versie en dan moet uw belastingen zijn ingediend. Een groot deel van de belastingaangifte is gelukkig al vooraf ingevuld, maar de ingevulde gegevens controleren kan zeker geen kwaad.

De Belegger

In deze Nader Bekeken hebben we het vooral over beleggingen: welke vakjes u moet invullen om belastingverminderingen te genieten en welke vakjes om in orde te zijn met de fiscus. 

Buitenlandse rekening

Bent u klant bij een buitenlandse broker of bank, dan moet u aangifte daarvan doen in Vak XIII onder punt A. rekeningen in het buitenland. 

Vergeet ook niet de rekening te melden bij het Centraal Aanspreekpunt bij de Nationale Bank van België.

Spaarrekening

Codes 1151/2151

De interesten op het spaarboekje zijn vrijgesteld ten belope van 980 EUR per persoon. Blijft u daaronder dan moet u niets aangeven. Enkel wanneer u meer interesten ontvangen heeft, moet u dus aangifte doen. De kans dat u daarboven zit is niet zo groot, want bij de huidige spaarrente (bij meeste banken krijgt u de minimumvergoeding van 0,11%, zijnde een basisrente van 0,01% en een getrouwheidspremie van 0,10%) moet u al over afgerond 891.000 EUR op uw spaarrekening staan hebben om aan dit bedrag van 980 EUR te komen. Bovendien hebben gehuwden en wettelijk samenwonenden tweemaal recht op die vrijstelling van 980 EUR. 

Langetermijnsparen

Codes 1353/2353

Jaarlijks kan u stortingen in het kader van het langetermijnsparen (via een spaarverzekering of beleggingsverzekering) voor maximaal 2.350 EUR inbrengen. Dit levert een belastingvoordeel op tot 30% van dit bedrag, zijnde maximaal 705 EUR per persoon. Het in 2021 gestorte bedrag vult u in onder code 1353 of 2353.

Pensioensparen

Codes 1361 en/of 2361

Doet u aan pensioensparen, kijk dan of het bedrag dat u in 2021 heeft gestort ingevuld is in vak X (uitgaven die recht geven op belastingverminderingen) onder de code 1361 en/of 2361. Het maximale bedrag dat u kan invullen is 990 EUR (belastingvoordeel van 30%) of 1.270 EUR (belastingbesparing van 25%) per belastingplichtige (dit laatste bedrag indien u uw bank of verzekeraar uitdrukkelijk meedeelde meer te willen storten). Heeft u minder dan het maximumbedrag gestort, vul dan het effectief gestorte bedrag in. Let wel op: indien u ook werkgeversaandelen (code 1362/2362) heeft verworven in 2021 dan kan u beide bedragen niet cumuleren.  

Vrijstelling roerende voorheffing

Codes 1437/2437

Ontving u in 2021 dividenden van (coöperatieve) aandelen, dan kan u de daarop betaalde Belgische roerende voorheffing terugkrijgen. Maximaal 800 EUR aan ontvangen dividenden komt in aanmerking. Dat betekent dat u daarop maximaal 240 EUR (30% op 800 EUR) roerende voorheffing heeft betaald en max. dit bedrag kan recupereren. Heeft u in 2021 bijvoorbeeld maar voor 600 EUR dividenden ontvangen en werd op 100 EUR daarvan slechts 15% roerende voorheffing betaald (bijv. omdat u aandelen Aedifica en Care Property bezat), dan kan u maar 165 EUR (30% op 500 EUR en 15% op 100 EUR) op uw aangifte invullen. Het is het bedrag aan roerende voorheffing dat u moet invullen, niet het bedrag aan ontvangen dividenden. U moet geen bewijs bij de aangifte voegen, maar zorg er wel voor dat u de bewijsstukken kan voorleggen als de fiscus u daarom vraagt. 

Heeft u minderjarige kinderen en ontvingen zij dividenden, dan mogen  de ouders die gebruiken om de korf van 800 EUR op te vullen. 

Ontvangen dividenden aangeven

Codes 1444/2444 en ...

Normaliter moet u ontvangen dividenden niet aangeven (niet verplicht aan te geven inkomsten), omdat de ingehouden Belgische roerende voorheffing bevrijdend is. Toch kan het soms zinvol zijn om dat toch te doen (zie verder ‘Franse dividenden’).

Als u klant bent bij een buitenlandse bank of broker, dan wordt de buitenlandse bronheffing op buitenlandse dividenden ingehouden, maar niet de Belgische roerende voorheffing. In dat geval gaat het om verplicht aan te geven inkomsten die aangegeven moeten worden onder de codes 1444/2444 (indien normaal onderworpen aan 30% RV). Zodoende kan de verschuldigde Belgische roerende voorheffing alsnog in rekening worden gebracht. Zijn er ook dividenden die van een lagere roerende voorheffing genieten, dan moet u in de codes daaronder deze invullen. Het gaat dan om verplicht aan te geven inkomsten. Let wel: tot 800 EUR aan dividenden moet u niet aangeven (zie vrijstelling roerende voorheffing). U mag evenwel niet én 800 EUR aan dividenden niet aangeven én tegelijkertijd 240 EUR per persoon invullen in de codes 1437/2437. Een mix kan wel.

FBB Franse dividenden

Codes 1160/2160

Codes 1444/2444

De Belgische fiscus heeft zich begin 2021 eindelijk neergelegd bij het arrest van het Hof van Cassatie (oktober 2020), dat zegt dat een Belgische particulier recht heeft op de verrekening van de forfaitaire buitenlandse belasting, kortweg FBB, met de Belgische roerende voorheffing. De fiscus weigert evenwel nog altijd om dit FBB toe te passen op Franse dividenden uit het verleden als u deze niet aangegeven heeft op uw belastingaangifte. Velen deden dat effectief niet in het verleden, omdat het om niet verplicht aan te geven inkomsten ging (ingeval van Belgische financiële tussenpersoon). Voor de inkomsten van 2021 heeft u nu wel de mogelijkheid om de ontvangen Franse dividenden aan te geven en zodoende een deel van de Belgische RV te recupereren. U moet dat doen onder de codes 1444/2444 indien u klant bent bij een buitenlandse broker (verplicht aan te geven), onder code 1160/2160 indien u klant bent bij een Belgische financiële tussenpersoon (niet verplicht aan te geven). Maar welk bedrag aangeven? In het eerste geval (code 1444/2444) geeft u het dividend aan na inhouding van de Franse bronheffing. In het tweede geval moet u het ontvangen nettodividend aangeven, dus na inhouding van de Franse en Belgische bronheffing. 

U mag dan ook niet vergeten in vak VII rubriek F. ‘Inkomsten waarop een bijzonder aanslagstelsel van toepassing’ is in te vullen. U vult het land in (in casu Frankrijk), de code (1444/2444 of 1160/2160), het zelfde bedrag van de dividenden als hierboven ingevuld en de aard van de inkomsten (dividenden).