Lezersvragen

Velcan doet een bod op zichzelf!

©REUTERS

Een lezer stelde ons de volgend vraag. Ik bezit aandelen Velcan. Deze holding kondigde aan dat het eigen aandelen zal inkopen, doch niet via aankopen op de beurs. Het is bereid om 500.000 aandelen in te kopen aan 14,5 EUR p.a. via een zogenaamd tender offer. Ga ik in op dit bod, of houd ik mijn aandelen stevig vast?

Velcan is een holding genoteerd op de beurs van Luxemburg. Vroeger zette het in op hydroprojecten in Brazilië en India, maar die activa werden intussen grotendeels afgebouwd. Velcan dient nu vooral als een actief beheerde holding aanzien te worden, met activa als obligaties, cash (liefst 45%), aandelen en  ETF’s, waaronder goud- en zilver(mijn)trackers, en zelfs shortposities ter indekking. Vorig jaar werden bankaandelen – gekocht in 2020 – met stevige winst verkocht. Momenteel is de aandelenportefeuille vooral belegd in Europese, Japanse en Chinese aandelen. Ook goudtrackers zijn prominent aanwezig in de portefeuille.

Bod op eigen aandelen
Eind 2023 had Velcan 12,57 % van de eigen aandelen in bezit. Intussen werd mondjesmaat bijgekocht, maar de beperkte verhandelbaarheid op de Luxemburgse staat een omvangrijke inkoop in de weg. Daarom lanceert de holding een zogenaamde ‘tender offer’ voor 500.000 aandelen, een voorstel tot aankoop van eigen aandelen aan 14,50 EUR per aandeel. Dat houdt een premie in van 15,4% tegenover de gemiddelde koers in de voorbije 12 maanden. Deze tender offer vervangt het in januari gestarte inkoopprogramma van 300.000 aandelen. Van Velcan bestaan er 5,55 miljoen aandelen, zodat het bod overeenkomst met dik 9% van het totaal. Wie zijn aandelen op het bod indient, is logischerwijze niet zeker dat alle aandelen zullen aanvaard worden. Dat zal pro rata de vraag zijn. Het persbericht maakt evenwel gewag van de mogelijkheid om bij een grote vraag het aanbod tot inkoop te verdubbelen tot 1 miljoen aandelen. Aangezien niet iedereen zijn aandelen zal willen aanbieden, is de kans reëel dat u een flink stuk – maar mogelijk niet alles – van uw belang zal kunnen verkopen. U kan uw aandelen aanbieden van 10 juni tot 12 juli.

Waarom doet Velcan dit?
Het geeft zelf aan dat sommige aandeelhouders hun aandelen op EURO MTF niet kunnen verkopen wegens de geringe verhandelbaarheid, én omdat via sommige brokers zelfs niet gehandeld kan worden op de Luxemburgse beurs (vroeger noteerde het aandeel in Parijs). In 2023 vertegenwoordigde het verhandelde volume slechts 4,7% van het totaal. Dat is de officiële beweegreden. Een andere reden is volgens ons dat Velcan op die manier plots veel eigen aandelen kan kopen zonder de koers – door de beperkte liquiditeit – naar boven te jagen. En aangezien het aandeel fors onder de intrinsieke waarde noteert (ongeveer 26 EUR p.a.), doet men bovendien een goede zaak. Omdat de inkoop betekenisvol is, is de positieve impact op de intrinsieke waarde dat ook.

Op het bod ingaan?
Bekijk objectief waarom u het aandeel destijds kocht. Als de redenen voor die aankoop nog steeds dezelfde zijn, is er wellicht ook geen reden om op het bod in te gaan. Bovendien zal Velcan wellicht niet al uw aandelen aanvaarden (beperkt bod in omvang), zodat u alsnog met een bepaald saldo zou blijven zitten. Belangrijker: u weet maar nooit dat de Belgische fiscus dit als een alternatieve dividenduitkering zal aanzien en dus met roerende voorheffing zal belasten. Een bijkomende reden om niet op het bod in te gaan.Omdat de inkopen de intrinsieke waarde per aandeel doet stijgen, blijft het aandeel ondanks de (al bij al beperkte) premie interessant. Gezien het grote belang in de eigen aandelen kan bovendien de speculatie toenemen dat het aandeel op termijn van de beurs gehaald wordt. Veel nut heeft een notering alvast niet. Wil u om een of andere reden toch (alle) Velcan-aandelen kwijt, dan kan u dat op de beurs trachten te doen. Het aandeel steeg alvast richting de biedprijs.