Lezersvraag : wat is voor en nadeel van private plaatsing?

Montea haalde zopas geld op en even voordien ook WDP via een private plaatsing, dit aan een korting tegenover de beurskoers. Waarom kan ik daar als particuliere aandeelhouder geen gebruik van maken?

Via een private plaatsing kan een bedrijf veel sneller handelen, omdat enkel de institutionele belegger wordt benaderd (beleggingsfondsen, verzekeraars en pensioenfondsen). Enkele weken voorbereiding volstaan om de plaatsing te lanceren, waarna op pakweg 24 uur de plaatsing kan afgerond worden. Een private plaatsing kan altijd maar maximaal voor 10% van het uitstaande kapitaal. Op de algemene vergadering wordt daarvoor op voorhand - soms standaard - de toestemming van de aandeelhouders gevraagd. Als ze een kapitaalverhoging ook openstellen voor de particuliere aandeelhouder, een kapitaalverhoging met voorkeurrecht, dan komt er heel wat meer bij kijken. Dan moet een prospectus worden opgesteld en moet de goedkeuring gevraagd worden aan de Belgische toezichthouder FSMA. Daar gaan al snel een paar maanden overheen. Er moet ook voldoende tijd gegeven worden aan u als aandeelhouder om dit te kunnen bestuderen en in te tekenen. 

Elke vorm van kapitaalverhoging heeft zijn voor- en nadelen. Tegenover de snelheid van werking voor het bedrijf staat het feit dat u niet van de korting kan genieten die institutionele investeerders konden bedingen. Die korting is overigens geen constante, maar vaak afhankelijk van het vertrouwen dat het betrokken bedrijf bij investeerders geniet. Achten die de risico’s groot (o.a. omwille van balansrisico’s of de aard van de activiteiten), dan zullen zij een grote(re) korting eisen. Als kleine aandeelhouder verwatert u, maar de uitgifte van nieuwe aandelen blijft dus beperkt tot 10% van het uitstaande aandelenkapitaal. Bij een klassieke kapitaalverhoging met voorkeurrecht heeft u de keuze om al dan niet uw belang te laten verwateren. Wil u dat niet, dan bent u verplicht om voor het volle pond in te schrijven. Aangezien deze operaties veel omvangrijker zijn, kan het gewenste gewicht mogelijk te hoog oplopen in uw portefeuille. Een andere bedenking: door het technische aspect (de institutionele beleggers kunnen een snelle winst realiseren) daalt het aandeel na de operatie in eerste instantie vaak richting (soms zelfs onder) de uitgifteprijs. Op dat moment kan u alsnog beslissen om ook nog wat aandelen op te pikken. Maar laat die beslissing uiteraard afhangen van de fundamentals van het bedrijf en de waardering van het aandeel, alsook van een gepast gewicht in uw portefeuille.