LEZERSVRAAG: Wat gebeurt met mijn resterende aandelen Boskalis?

©Suez Canal Authority/dpa

Ik heb nog aandelen Boskalis op mijn effectenrekening staan, maar het aandeel noteert al sinds 27 september niet op de beurs. Ben ik nu mijn geld nu kwijt, en zoniet wat moet ik dan doen?

Als er een bod is op een aandeel en de prijs is fair, dan gaat u daar best meteen op in. Zo beschikt u snel over extra cash. We kunnen u evenwel geruststellen. U heeft nog altijd recht op de geboden prijs van 33 EUR p.a. Bij een overnamebod in België kunt u, nadat het aandeel van de beurs verdwenen is, nog altijd terecht bij de Deposito- en Consignatiekas en dit tot 30 jaar na de schrapping van de beursnotering. We staken ons licht op bij Hal Trust, de bieder. In Nederland is de afhandeling vergelijkbaar.

Na afloop van het openbaar bod op Boskalis is Hal Trust een uitkoopprocedure begonnen. Dat is een procedure bij het Gerechtshof in Amsterdam waarin ze de rechter hebben gevraagd te bepalen dat alle nog niet door hen verworven aandelen Boskalis van rechtswege aan hen worden geleverd tegen betaling van 33 EUR per aandeel, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 27 september 2022 tot aan de dag van betaling. Die wettelijke rente is momenteel 2% op jaarbasis. Als de rechter het verzoek van Hal toewijst, dienen zij dit bedrag per aandeel te betalen aan de consignatiekas van het Ministerie van Financiën. Euroclear Nederland zal vervolgens de uitbetaling verzorgen vanuit de consignatiekas via de aangesloten banken en instellingen aan iedereen die via hen aandelen Boskalis aanhoudt.

Hal weet nog niet hoelang de uitkoopprocedure zal duren. Dat zal de rechter bepalen en is mede afhankelijk of aandeelhouders bezwaar maken tegen de uitkoop en/of de uitkoopprijs. Hal hoopt op een uitspraak in de eerste maanden van 2023. Zij zullen een dergelijke uitspraak aankondigen middels een persbericht en op hun website.

Ervan uitgaande dat u de aandelen Boskalis op een effectenrekening aanhoudt, is in beginsel geen actie vereist om in de loop van 2023 de prijs van 33 EUR per aandeel , plus de wettelijke rente te verkrijgen. Indien nodig kan na publicatie van de uitspraak van het Gerechtshof navraag worden gedaan via de bank waar de effecten worden aangehouden en/of de consignatiekas van het Ministerie van Financiën  ‘https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/consignatiekas’.