De Grafiek: winstgroeiverwachtingen snel omlaag

©EPA-EFE

Nog even en het resultatenseizoen barst los. Traditioneel zorgt dat voor een verhoogde nervositeit voor de publicatie en voor  relatief grotere koersschommelingen net na de publicatie van de jaar- of kwartaalcijfers. Dit uiteraard op het niveau van elk individueel bedrijf zelf. De mate waarin het effectieve bedrijfsresultaat afwijkt van het verwachte bepaalt vaak de koersreactie. Niet alleen de resultaten, maar ook de vooruitzichten voor het lopende kwartaal/jaar zijn daarbij van belang. Meer nog: ze kunnen door de markt zelfs als ‘gewichtiger’ worden beoordeeld. Wat de verwachtingen voor 2023 betreft, is de markt alleszins geleidelijk pessimistischer geworden. Voor de VS bedragen de prognoses gemiddeld een winststijging van 3%, de helft van het niveau van eind september. De winstverwachtingen voor de emerging markets kregen het nog harder te verduren, en voor de Europese bedrijven wordt zelfs gemiddeld een lichte winstdaling verwacht. Het momentum is alleszins negatief en de stimulans voor stijgende beurzen moet niet van winstgroei komen. Dat impliceert voorzichtigheid, maar tevens waakzaamheid om te kunnen toeslaan als weer eens te emotioneel op tegenvallers wordt gereageerd.