De Grafiek: (tijdelijk?) oververkochte situatie

©BELGAIMAGE

Het percentage S&P 500-aandelen dat boven het 50-daagse gemiddelde noteert daalde tot het laagste niveau sinds de coronacrash in 2020. Net als eind 2018 luidde deze ‘oververkochte’ situatie het begin van een beursherstel in.

De beurs is echter niet gebaseerd op wiskundige modellen. Op korte termijn is een technische heropleving niet onlogisch, maar hamvraag blijft of het een tijdelijke heropleving in een berenmarkt betreft. En dat een gepaste strategie ‘sell the rally’ zou zijn. Dat risico is best groot. De winstverwachtingen zijn nog steeds optimistisch, zodat het gevaar op neerwaartse herzieningen groot is. Dat geldt overigens ook voor de Europese aandelenmarkten. De winstverwachtingen voor de Stoxx 600-aandelen zijn sinds de jaaraanvang nog met 16% gestegen. En dat contrasteert met de verzuurde macro-economische situatie, een ongewoon spagaat tussen de winst- en aandelen-evolutie. Optimisten kunnen stellen dat de markten al (deels) zijn vooruitgelopen op de winstverslechtering.