De grafiek : tarieven containerscheepvaart over zee

Het kan verkeren met conjunctuurgevoelige producten en diensten. Tijdens (congestie havens) en na de pandemie (grote vraag naar producten door ‘knaldrang’) was de vraag naar containertransport vanuit Azië naar het Westen groot. Gevolg: een explosie van de vrachttarieven voor containers. Door voorraadafbouw in combinatie met een zwakke eindvraag smolten die tarieven weer als sneeuw voor de zon, tot de niveaus van voor de coronauitbraak. De referentieprijs voor containertransport van Hongkong naar Los Angeles daalde met liefst 79% op jaarbasis. Gezien de zwakke economische omstandigheden zullen die prijzen nog een tijd laag blijven. Zoals vaak een mes dat langs twee kanten snijdt: enerzijds zijn ze het gevolg van iets negatief (zwakke economische groei/recessie), anderzijds wordt alvast één van de weliswaar vele oorzaken van inflatie de kop ingedrukt, een lichtpunt. Enkele lessen: mooie liedjes blijven niet eeuwig duren, en onderschat de impact van de economie op de rendabiliteit van conjunctuurgevoelige bedrijven niet.