De grafiek: dividenden minder gevoelig voor recessie dan winsten

De Wereldbank stelde de groeiverwachtingen voor de wereldeconomie neerwaarts bij en gaat voortaan uit van slechts een groei van 1,7% in 2023. Een half jaartje geleden werd nog op ruim 3% gemikt. Enkel coronajaar 2020 en 2009 (Grote Recessie) zouden nog slechter doen. Afwachten of dit bewaarheid wordt. Desgevallend wordt de impact op de wereldwijde bedrijfswinsten wellicht onderschat. Een winstrecessie kan diep snijden, getuige de grafiek. Winstdalingen tot gemiddeld 30% zijn geen uitzondering. Daarmee houdt de markt alleszins nog geen rekening, zodat de vrees voor lagere winsten opnieuw voor flinke turbulenties op de aandelenmarkten kan zorgen. Houd desgevallend voor ogen dat dividenden hiervoor niet immuun zijn, maar dat de schommelingen lang niet zo uitgesproken zijn. Duurzame dividendwaarden (die hun uitkeringen minstens kunnen handhaven) bieden in recessiegevoelige tijden houvast, temeer de langetermijnrentes in die periodes onder druk staan. De aard van de activiteiten is daarbij van belang, maar zeker ook de gezondheid van de bedrijfsbalans.