De Grafiek: aflossing 30-jarige hypoheeklening 56% duurder

De stijging van de langetermijnrentes komt bikkelhard aan, althans voor zij die nieuwe hypotheken moeten aangaan voor de bouw of aankoop van een woning. Het betaalde mediaanbedrag voor de maandelijkse aflossing loopt de spuigaten uit. Dat is slecht nieuws voor de - in dit geval Amerikaanse - huizenmarkt. De betaalbaarheid gaat er zienderogen op achteruit - ook al omwille van de duurdere materialen - zodat dit op de bouwsector zal wegen. En dat is een sector die vanuit alle hoeken (o.a. chemie) toeleveranciers kent die op hun beurt worden getroffen. Samen met de (kern)inflatie die in de VS alweer opliep (8,6% in mei) is dat van aard om het consumentenvertrouwen verder onder druk te zetten. Slecht nieuws dus ook voor de bedrijven, die naast kosteninflatie wellicht ook een afkalvende vraag zullen ervaren.

Het is niet al kommer en kwel: wie al leende aan een vaste rente verzekerde zich van een gunstig en stabiel tarief, terwijl de inflatie de ‘waarde’ van hun schulden wegvreet. En door de stijgende (korte) rentes verdwijnt nu wellicht snel de strafrente die voor grote spaarbedragen aan de spaarder wordt aangerekend.