Harmony

©DB60124507

Harmony veranderde de voorbije jaren grondig van gedaante. Het bedrijf diversifieert (naar o.a. koper) en het risicoprofiel is verbeterd. Nieuw overgenomen mijnen (Moab Khotsing in 2018 en Mponeng in 2020) en mijnen waarin geherinvesteerd werd, zijn nu al goed voor ruim 60% van de operationele vrije cashflow. Deze mijnen zijn kwalitatief hoogstaander (hoger goudgehalte). Een groot deel van de rest van de cashflow komt van zogenaamde ‘open pit’-mijnen (bovengrondse ontginning).
In het fiscaal eerste kwartaal werd een productiestijging van 32% gerealiseerd. Houden we geen rekening met de overname van Mponeng en de sluiting van de Unisel-mijn (oktober 2020), dan was er een toename van de productie met 6%. Minder positief is de evolutie van de productiekost. De kost om het goud te ontginnen (AISC= all-in-sustainable-cost) kwam uit op 1.691 USD per ounce, een toename met 26%. Daarmee is Harmony een van de goudproducenten met de hoogste kosten. Onder meer hogere elektriciteitsprijzen in de winter en een lager goudgehalte door enkele veiligheidsincidenten worden als boosdoeners gemeld. Bovendien werd in september een loonakkoord gesloten voor de komende drie jaar. Die voorziet in een loonsverhoging van respectievelijk 7,7%, 7,4% en 7%. Harmony herhaalde bij de kwartaalcijfers wel de verwachtingen voor dit jaar. De productie moet uitkomen tussen 1,54 en 1,63 miljoen ounce (1,54 miljoen in voorbije boekjaar) bij een licht hoger goudgehalte.  

En dan de toekomst. Het Wafi-Golpu-project in Papoea-Nieuw-Guinea, dat in een joint-venture met Newcrest zit, is zeer beloftevol. Het moet de kaskoe worden van Harmony. Het beschikt over 18,6 mln. ounce aan goudreserves (te vergelijken met de huidige goudreserves van 31,4 mln. ounce) en, niet onbelangrijk, ook voor bijna 9 miljoen ton aan koper. Dit laatste past in de diversificatiestrategie van Harmony. De omgevingsvergunning kreeg het eind vorig jaar al, maar op een volledig mijnlicentie is het nog wachten. Sowieso is de productiebijdrage maar voorzien voor 2028/2029. De levensduur van de mijn wordt op 28 jaar geraamd, met een potentiële verlenging tot 40 jaar. De balans van Harmony is kerngezond. Er is nauwelijks nettoschuld.

©DB60124507

Advies :  K4

Harmony is door de hoge productiekosten risicovoller dan andere mijnbedrijven, maar als de goudprijs stijgt beschikt het wel over een sterke hefboom. Daarnaast is de diversificatie naar koper ook niet onaantrekkelijk. De waardering is zeer laag, zodat risicobewuste beleggers een beperkte positie mogen innemen.