Caterpillar: tweesnijdend zwaard

©Bloomberg

De producent van zware machines hield voor het eerst in 3 jaar een investeerdersdag. Hierop werden de margedoelen herhaald. De aangepaste operationele winstmarge moet stijgen naar 18 à 21%. De vrije cashflow zou in gelijke mate toenemen met de omzet en volledig terugvloeien naar de aandeelhouders. Vanaf deze zomer wordt een nieuw inkoopprogramma ter waarde van liefst 15 mld. USD (13% van de marktwaarde) gelanceerd. Het dividend moet de komende jaren een hoge enkelcijferige groei kennen. Opvallend is dat het management een hogere langetermijngroei verwacht dankzij de energietransitie.

Deze transitie is immers een tweesnijdend zwaard. De afdeling ‘energie & transport’ is goed voor zowat 40% van de machineverkopen. Hierbij is de afhankelijkheid van ‘olie & gas’ niet te onderschatten. Door de wereldwijde energietekorten en oplopende prijzen wordt er weer geïnvesteerd in de sector, waarbij Caterpillar garen spint. Op langere termijn worden fossiele brandstoffen minder belangrijk, maar de totale energieconsumptie blijft nog lang toenemen. Het bedrijf zegt te kunnen profiteren van de elektrificatie. Investeringen in wind- en zonneparken, netwerk- en waterstofinfrastructuur en laadstations ondersteunen het bouwsegment. Bovendien zorgt de transitie voor een fors hogere vraag naar koper, zink, lithium, kobalt, grafiet, mangaan en andere materialen, een boost voor de mijnbouwtak. Een elektrische wagen bevat 6 keer meer mineralen dan een gewone. De vraag naar lithium zal volgens het Internationaal Energieagentschap op 20 jaar verdertienvoudigen. In het eerste kwartaal werden de verwachtingen geklopt met een omzetgroei van 14%. De vraag in de eindmarkten evolueert sterk en de verdelers verhoogden hun voorraden, al blijven die op een laag niveau. De grondstoffenmarkt deed het erg goed. In deze sector werd jarenlang weinig geïnvesteerd, met een verouderd machinepark tot gevolg. De verkoop hangt momenteel eerder af van aanbodbeperkingen dan van de vraag. Caterpillar heeft last van logistieke vertragingen, hogere productiekosten en een tekort aan componenten zoals chips. De kosten worden ruim gecompenseerd door hogere verkoopprijzen. Het management gaat niet uit van een recessie, maar zegt er desgevallend wel gewapend voor te zijn. In China merkt men een verzwakkende vraag, te wijten aan de lockdownmaatregelen daar. Deze markt is goed voor 5 à 10% van de verkopen. Een dubbelcijferige omzetgroei lijkt in 2022 haalbaar.

Caterpillar zet steeds meer in op diensten (hogere marges en meer recurrente inkomsten). De omzet uit diensten moet tussen 2016 en 2026 verdubbelen. Het bedrijf biedt onderhoud, herstellingen, energie als dienst, site-beheer en andere oplossingen aan. Cruciaal hierbij zijn geconnecteerde voertuigen, die data van bij de klant doorsturen naar Caterpillar. Op basis van artificiële intelligentie kan de onderneming falingen voorspellen en proactief onderhoudswerken voorstellen. Dit levert commerciële leads op. Steeds meer machines werken automatisch, waarbij een werknemer ze op afstand in een controlekamer kan besturen. 

©Bloomberg

 

Advies :  H+3

Caterpillar heeft een sterk merk en een unieke marktpositie, waardoor het superieure marges realiseert. De schulden (3,1 x EBITDA) zijn beheersbaar, dankzij een stevige cashgeneratie en veel liquide middelen. Grondstoffen en diensten vormen een enorm potentieel, al is de vraag cyclisch. Wanneer de aanbodproblemen afnemen, zal dit de verkoop een boost geven. Het aandeel evolueert al een tijd zijwaarts. We trekken ons advies met een trapje op: stevig te behouden. Voor nieuwe posities wacht u best op een terugval.