Elektrificatie: nood aan expansie capaciteit

Europa zet nog meer in op de elektrificatie van het wagenpark. De installatie van laadpunten moet een inhaalbeweging maken. Een aantal bedrijven profiteert...  

De Belegger Visie

Cumulatief zal in 2023 de kaap van 100 mld. USD aan investeringen in laadpunten voor elektrische wagens worden gerond. Enkel in 2022 zou de investering oplopen tot 28,6 mld. USD, een verdrievoudiging tegenover het jaar voordien. Hoe meer elektrische wagens, hoe groter de behoefte aan oplaadpunten. China breekt records met 600.000 nieuwe punten, Europa beent snel bij. De VS lopen nog achter en hier speelt men vooral in op thuislaadpunten. In Europa moeten (lokale) overheden bijspringen in een netwerk van publieke oplaadinfrastructuur. De producent van elektrische wagens Tesla was een voorloper met de installatie van ‘superchargers’ (al 12.000 punten). In Europa verdelen EVBox, Tesla en Allego grotendeels de koek (zie grafiek). De teerling is evenwel nog niet overal geworpen. 

Operatoren van laadpunten

Europa telt een aantal beursgenoteerde bedrijven die laadpunten (al dan niet in de publieke sfeer) installeren en uitbaten. We zijn nog vroeg in de marktontwikkeling, dus riante winsten moeten we zeker niet verwachten. Onder hen een aantal overnamekandidaten. Zo werd vorige week het Amerikaanse Volta, dat laadpalen combineert met reclameboodschappen, overgenomen door Shell. Volta zal de eerstkomende jaren echter nog geld kosten. We bekijken hier twee Nederlandse bedrijven. 

  •  Allego

Allego kwam in maart vorig jaar via een SPAC naar de beurs, maar na een aanvankelijk succes taande de interesse in SPAC’s. Er was aanvankelijk weinig info beschikbaar. Allego zal de komende jaren nog beroep doen op de aandeelhouders voor vers geld. Allego zal in 2022 wel een positieve EBITDA kunnen voorleggen, bij een omzet van 135 à 155 mln. EUR. De focus ligt op publieke snellaadpunten met ‘hernieuwbare energie’ op locaties met veel passage (niet iedereen kan thuis opladen). Denk maar aan locaties bij supermarkten zoals Carrefour, McDonald’s, tankstations van Shell... De groep ontwikkelde een technologisch platform voor het beheer van deze laadpunten en kan aan deze klanten ook diensten en data leveren. Het bedrijf groeide op 10 jaar uit tot de voorlopige nr.-2 in Europa. In een tijdspanne van 3 jaar wil men 1.300 laadstations. Belangrijk voor het management is de bezettingsgraad. Vanaf een bezettingsgraad van 3% (1,5 auto’s per dag) is de groep rendabel. Momenteel zit men aan 11% (5 auto’s per dag). Allego heeft aantrekkelijke groeivooruitzichten, maar er zijn ook grote risico’s. Steek al een teen in het water, maar beperk de investering.

  •  Fastned

Fastned focust op snellaadstations langs autosnelwegen, waar je in een kwartiertje kan opladen. De groep kan mooie groeicijfers voorleggen en heeft voldoende middelen om de expansie op te voeren. De groep bezit circa 250 laadstations in Europa en wil tegen eind 2024 zowat 400 stations uitbaten. Toch is het vooral ‘vooraf’ investeren in laadpunten en bijhorende concessies om pas ‘achteraf’ de opbrengsten te zien. Op de eerste rendabiliteit hoef je pas in 2024 te rekenen. De bezettingsgraad van de stations zit aan 13,2%. De oprichters en een familiaal gelieerd fonds gaan evenwel 6% van het kapitaal verkopen. Tijdelijke technische koersdruk dus. We hanteren een afbouwenadvies na de koersrally van de afgelopen maanden. Pas bij een koersterugval tot rond de 30 EUR zullen we ons advies herzien.

Toeleveranciers

Diverse toeleveranciers profiteren van de toenemende vraag naar elektricificatie. 

  •  Alfen

Het Nederlands bedrijf staat centraal in de energietransitie. De belangrijkste divisie is die van EV-laadpalen, waar het laadpunten en bijhorende software levert aan de operatoren van elektrische laadstations. De productiecapaciteit werd flink opgetrokken en dankzij een slim voorraadbeleid had men vorig jaar (omzet +150%)niet veel last van de tekorten aan sommige componenten. Het momentum zit ook goed op het vlak van energie-opslag. Alfen werkt met containers vol batterijen die in de buurt van lokale hernieuwbare energiepunten worden geïnstalleerd. Tot slot is de groep ook actief in producten voor slimme energie-infrastructuur. 2022 werd een boerenjaar met een flinke omzetgroei (+80%). Niettemin vreest de markt stilaan voor een aftopping van de groei. Wellicht evolueren we richting groeicijfers rond de 25%. Nu het tekort aan componenten grotendeels is opgelost, voeren de concurrenten de druk op. De groep staat sterk op de Nederlandse thuismarkt (50%), maar elders in Europa is het marktaandeel (7,5%) nog vrij laag. Tegelijk verkoopt het bedrijf zijn producten vrij duur, waardoor de markt vreest voor prijsverlagingen. We denken dat het snelle groeiritme in 2022 te danken is aan het slimme voorraadbeheer. Niettemin moet de groep in staat zijn om ook buiten Nederland marktaandeel te winnen inzake energie-infrastructuur. We verhogen het advies tot ‘een eerste positie’ of om te kopen bij koersterugval rond 75 EUR. 

  • Siemens Energy

Voor een deel van Siemens Energy gaan de activiteiten voor de wind. De transformatie van de elektriciteitssector met de connectie tussen de laadpunten, de elektriciteitsproductie (gascentrales en hernieuwbare energie) en de versterking van het elektriciteitsnetwerk, is een zegen. Aan het aantal orders zal het zeker niet liggen, maar toch krijgt Siemens Energy af te rekenen met een erg lage rendabiliteit. De malaise bij windenergiedochter Gamesa ligt hier aan de basis. Vorige week verlaagde de groep door allerlei problemen bij de Spaans-Duitse dochter de verwachtingen. Men rekent voor heel het boekjaar tot oktober 2023 zelfs op een nettoverlies. We hanteren een afbouwenadvies, omdat de problemen met Gamesa nog wel enkele kwartalen zullen aanslepen.  

  • Schneider Electric

Dit CAC40-lid groeide organisch met 10,8% in de eerste negen maanden. Het bedrijf speelt samen met het Zweedse ABB de eerste viool bij de verhoging van de energie-efficiëntie bij bedrijven en gezinnen. Vooral de residentiële tak en China hadden het moeilijk in het tweede halfjaar, waardoor de marges aan de onderkant van de vork (17,7 à 18%) zullen uitkomen. Voor 2023 staat de integratie van de Britse industriële softwareleverancier Aveva op het programma, ter versterking van de andere tak (industriële automatisatie en datacenters). In 2023 moet de organische groei rond de 5% schommelen. Dit bedrijf verdient een plaats in deze analyse, al is het net als Siemens Energy veel breder actief in het elektrificatiesegment. We starten de opvolging met een opbouwenadvies, maar wacht wel op koersen rond 130 EUR.

Wie geniet onze voorkeur?

Tegen 2025 zou 39% van de verkoop van nieuwe wagens elektrisch zijn. Die verkopen zouden tegen 2035 al een derde van het Europese wagenpark elektrificeren. Bedrijven die laadpalen produceren of operatoren ervan staan voor een sterke groei. Operatoren vechten wel om de meest aantrekkelijke plaatsen om de bezettingsgraad op te krikken. Partnerships zijn nodig en zeker bij de operatoren staan nog kapitaalverhogingen op stapel om de expansie te financieren.  Onder de operatoren hebben we een voorkeur voor Allego, aangezien er bij Fastned verkoopdruk is van de oprichters. Bij de producenten van de apparatuur geniet Alfen onze voorkeur. We starten de opvolging van het aandeel Schneider Electric.