Alternatieve grondstoffenaandelen

Grondstoffen zijn ‘hot’. Sancties tegen Rusland en de oorlog in Oekraïne beperken het aanbod van diverse grondstoffen. Een kleine verandering in het aanbod kan al een relatief grote impact op de prijs hebben. Maar gezien de aanbodimplosie is het effect op sommige prijzen ongezien. Klassieke grondstoffenwaarden zoals aluminiumproducent Alcoa en diverse mijnbouwers noteren al aan recordkoersen. Wij gaan op zoek naar enkele ‘alternatieve’ grondstoffenwaarden die met vertraging van de grondstoffenhausse kunnen profiteren en een gedegen indekking zijn tegen inflatie.

Umicore: bovengrondse mijnbouwer

Umicore staat geboekstaafd als een grondstoffenplay en heeft dus baat bij de huidige bonanza in de sector. Toch is er een dissonant. Het bedrijf speelt immers met zijn NMC-technologie (nikkel, mangaan, kobalt) een grote rol in de uitrol van een Europese batterijenindustrie. De prijs voor nikkel explodeerde echter vorige week. Met Norilsk Nickel beschikt Rusland over de grootste nikkelproducent ter wereld, zodat dit tot tekorten en leveringsproblemen kan leiden. Een remmende factor voor de elektrificatie van het wagenpark, en dus potentieel lagere volumes. Bovendien besliste Umicore recent dat het zich voortaan zou richten op kathodes met een hoger nikkelgehalte. Vorig jaar werd nog ingezet op batterijen met een laag nikkelgehalte. Mogelijk komt die technologie bij de huidige prijzen toch nog van pas. Hoe dan ook komt de strategiewijziging weinig vertrouwenswekkend over, meteen de belangrijkste verklaring voor de tuimelperte van het aandeel. Umicore voorspelt onverminderd een fors groeipotentieel in de transitie naar ‘schone mobiliteit’.

We zien echter de marktfocus verlegd naar de recyclagetak. Die zorgde vorig jaar al voor de recordwinst van Umicore. Uitzonderlijk goede marktomstandigheden lanceerden bepaalde metalen zoals rodium in de eerste jaarhelft naar de stratosfeer. Dat zorgde vorig jaar voor een extra winstboost van 270 mln. EUR. Onmogelijk evenaarbaar, luidde de redenering, zodat de winstprognoses voor 2022 een pak lager werden gezet. Maar de prijzen voor rodium, palladium, goud en zilver zitten onverwacht opnieuw (fors) in de lift, zodat de prognoses voor Umicore als bovengrondse mijnbouwer opnieuw opwaarts bijgesteld moeten worden. 

De herontdekking van Umicore als grondstoffenwaarde biedt herstelpotentieel, temeer het aandeel naar de meest aantrekkelijke waardering (k/w van 14) in jaren is afgegleden. Vorig jaar was er nog scepsis over de balans, maar met een lager dan verwachte nettoschuld van 960 mln. EUR (0,77 keer de EBITDA) heeft Umicore voldoende ademruimte om investeringen te financieren. We kijken uit naar 22 juni als koerstrigger: dan zal de nieuwe CEO in een ‘capital markets day’ zijn ambities voor de komende jaren uit de doeken doen. Een eerste positie is verantwoord.

Campine: voorlopig nog lood in de koersschoenen

Campine is ook actief in de circulaire economie en haalt uit industriële afvalstromen (vooral autobatterijen) lood, tin, antimoon en edelmetalen. Lood en antimoon(trioxide) zijn evenwel de belangrijkste materialen. De loodprijs deed nog niet mee aan de algemene gekte op de grondstoffenmarkten, maar zit niettemin in de lift. En al zeker in euro is de vergelijkingsbasis met een jaar geleden vrij gunstig. Vorig jaar werd al een recordwinst van 9,01 EUR p.a. opgetekend. Bij de huidige prijzen zit er voor dit jaar zelfs nog een hogere winst in, ondanks de hogere energieprijzen. De prijs voor antimoontrioxide steeg in de eerste maanden van 2022 vlot door, tot ruim 50% hoger (in euro) dan het gemiddelde van de eerste jaarhelft van 2021. Voor lood is dat pakweg 30%. Antimoon is grotendeels een Chinese aangelegenheid, en van daaruit zijn er nog altijd logistieke aanvoerproblemen, een pluspunt. 

Campine is goed op weg naar een nieuwe recordwinst in het eerste halfjaar van 2022.  Door diversificatie naar de recyclage van meerdere metalen is het supercyclische karakter van vroeger aanzienlijk verminderd. Een groot deel van de jaarwinst werd gereserveerd, zodat met uitbreidingsinvesteringen aan toekomstige winstgroei gewerkt kan worden. De koerswinstverhouding van 4 voor dit en vorig jaar is niet duurzaam, maar doorheen de cyclus achten we wel een jaarwinst van 5 à 6 EUR p.a. haalbaar. Deze dollarverdiener en overnamekandidaat (al 71,86% in handen van het Duitse Hempel) is koopwaardig. Serieus nadeel is de beperkte liquiditeit: limiteren - zowel inzake prijs als aantal - is dus een must! 

AMG: unieke positie in lithium en vanadium

Het Nederlandse Advanced Metallurgical Group is een belangrijke producent van hoogwaardige metalen. De inkomsten komen vooral uit vanadium en lithium. Vanadium is essentieel om staal sterker, lichter en roestvrij te maken. Vanadium wordt steeds meer in auto’s gebruikt, maar is ook belangrijk voor batterijen. In de VS is AMG, in een joint venture met Shell, de marktleider in het recycleren van katalysatoren, waaruit ferrovanadium wordt geproduceerd. De jongste jaren investeert AMG vooral in lithium. De groep is een unieke positie aan het opbouwen, (upstream) vanaf de mijnproductie in Brazilië tot (downstream) de productie van lithiumproducten in Duitsland. Lithium is een cruciaal materiaal voor de batterijen in elektrische auto’s. Momenteel wordt lithium vooral aan China geleverd, maar vanaf 2023 start AMG met zijn lithiumdyoxidefabriek in Duitsland met de eigen productie van lithiumproducten voor elektrische wagens, waardoor het een unieke marktpositie zal innemen in Europa. 

Omwille van de spectaculaire prijsstijging van lithium verhoogde AMG de jongste maanden al tweemaal de prognoses. De EBITDA zal, na een verdubbeling in 2021, dit jaar met minstens 65% stijgen tot meer dan 225 mln. USD. Dit jaar zal AMG 175 à 200 mln. USD investeren in meerdere projecten, die de groei in de volgende jaren sterk zullen stimuleren. In Brazilië wordt de capaciteit van spodumeen (waaruit lithium wordt gewonnen) in 2023 met 40.000 ton verhoogd tot 130.000 ton. De lithiumhydroxide fabriek in Duitsland start de productie in het derde kwartaal van 2023. De vanadiumproductie in de VS zal in 2023 verdubbelen. Voor deze projecten heeft AMG al voldoende financiële middelen. Bovendien zal AMG ten laatste in mei beslissen over een mogelijke beursintroductie van de lithiumdivisie. Hierdoor zou de waarde van AMG beter tot uiting komen. Aan een k/w van 10 is AMG goedkoop in vergelijking met de meeste lithiumproducenten. 

Aangezien vanadium sinds de Oekraïne-oorlog fors steeg (Rusland is een belangrijke vanadiumproducent), zal AMG de winstprognoses wellicht nog optrekken. Ook de spectaculaire stijging van lithium is nog onvoldoende in de koersen verrekend. Het aandeel is koopwaardig, liefst bij een verzwakking naar circa 30 EUR. 

Cameco of een uraniumtracker?

Door het conflict in Oekraïne komt kernenergie nog uitdrukkelijker in een positief daglicht. Rusland is, samen met bevriende landen Kazachstan en Uzbekistan, goed voor de helft van de wereldwijde leveringen van verrijkt uranium, de brandstof voor kernenergie. De Amerikaanse sancties die de import van Russische energieproducten verbieden, waren dan ook opvallend mild voor de invoer van uranium. De regio is immers goed voor de helft van de brandstofleveringen voor Amerikaanse kerncentrales, die instaan voor 20% van de Amerikaanse elektriciteitsproductie. Andere uraniumlanden zijn Canada en Australië, maar die hebben momenteel onvoldoende beschikbare reserves nu zelfs Duitsland en België twijfelen aan hun plannen om de kerncentrales te sluiten. Wie profiteert van een mogelijke vraagopstoot? 

Cameco is een Canadese mijngroep die met raffinage en een distributiemodel ook verticaal is geïntegreerd. De groep ziet sinds begin dit jaar dat haar klanten (nutsbedrijven) steeds meer opteren voor langetermijncontracten. In die mate dat de groep eind vorig jaar en na een prijsklim van zowat 67% sinds midden vorig jaar opnieuw grotere uraniummijnen wil opstarten. De opstart van een mijn loopt over enkele jaren. Tegen 2024 wil Cameco jaarlijks 33 mln. pond uranium delven versus circa 20 mln. pond nu. Enkele jaren geleden sloot Cameco zijn mijnen nog, omdat het goedkoper was om uranium aan te kopen op de markt. Een financiële partij die volledig op de contantmarkt speelt is de tracker Sprott Physical Uranium (CA85210A1049). Door het aanhouden van contracten voor de levering van uranium wil men profiteren van een plotse opstoot van de vraag. 

Wie een embargo verwacht van Russisch uranium kiest beter voor de Sprott tracker. De koers liep recent flink op en kan volatiel fluctueren. Deze is evenwel niet bij alle brokers te koop. Wie op lange termijn wil profiteren van de revival van kernenergie kan dan weer beter bij Cameco terecht. We verhogen het advies voor deze laatste  naar ‘eerste positie’, weliswaar met een hoger dan gemiddeld risico.