Wendel: Solden, zelfs in augustus

©wendel GAMMA

Deze Franse investeringsmaatschappij wordt vaak aanzien als ‘quasi monoholding’ wegens het grote gewicht van het belang (35,6%) in het beursgenoteerde Bureau Veritas (BVN). Wendel zal zich deze participatie, waarin het sinds 2004 belegd is, echter niet beklagen. Deze Franse wereldleider op het vlak van testen, inspectie en certificaten publiceerde mooie halfjaarcijfers. De omzet groeide organisch met 6,5%, de EBIT-marge bedroeg 15,3% en de ratio nettoschuld/EBITDA bedraagt slechts 1. M.a.w. een gezond groeibedrijf. Alleen al het belang in BVN (minus de schulden van Wendel op holdingniveau) is meer waard dan de beurskoers van Wendel ! 

De investeringsportefeuille bestaat echter uit veel meer dan alleen BVN.  De andere twee genoteerde belangen zijn ook al 15 EUR p.a. waard. U krijgt ze er als het ware gratis bij.

Rest dan de niet-genoteerde participaties van Wendel, de zogenaamde ‘private equity’ die de voorbije maanden niet meer zo hoog werd aangeschreven door beleggers. Er rijzen vaak vragen over de toegekende waarde aan die niet-genoteerde bedrijven. Wendel plakte er per 30 juni zelf een cijfer op van net geen 3 mrd. EUR (ca. 67 EUR p.a.). In tegenstelling tot bepaalde holdings die tientallen of zelfs honderden niet-genoteerde belangen aanhouden, beperkt zich dit bij Wendel tot vier grote: Stahl (chemische producten voor oppervlaktebehandeling), Constantia  Flexibles (flexibele verpakkingen en etiketten), CPI (opleidingsdiensten) en ACAMS (antiwitwasbedrijf).

Inzake segment kan hier niet meteen een duidelijke lijn getrokken worden. Het zijn wel bedrijven waarin Wendel een controlebelang heeft of zelfs nagenoeg 100% van het kapitaal. ACAMS, dat in maart 2022 werd gekocht, wordt aan  aanschaffingswaarde gewaardeerd. De overige drie worden gewaardeerd op basis van de ratio’s van sectorgenoten. Zelfs in de veronderstelling dat de uiteindelijke waardering in realiteit een kwart lager zou zijn, is de private equity 50 EUR p.a. waard. Het zijn allemaal bedrijven die dubbelcijferig groeiden in de eerste jaarhelft en die mooie (EBITDA-) marges genereren.

Balansmatig is Wendel overigens gezond (zie grijze kader hieronder).

Enkel rating BBB (bij ratinghuis S&P)?

In 2013 kende S&P Wendel nog een rommelstatus (BB+) toe. Niet onterecht. De nettoschuld was toen goed voor 32,6% van de portefeuille. Bij een portefeuilledaling met 20%, zou de schuldgraad ceteris paribus tot 41% stijgen! Best gevaarlijk. Bijna 10 jaar verder is de kredietrating slechts BBB, de tweede laagste rating in ‘investment grade’. Dat vinden we streng. Eind juni bedroeg de schuldgraad 7,8%. Trekken we daarvan het in juli geïnde dividend van BVN en de recente verkoop van de maatschappelijke zetel, dan is dat 5,5%. Voorts verlengde Wendel recent de looptijd van de schulden tot 6,9 jaar, terwijl het aan slechts 1,7% ontleent. Dochters BVN en de twee grootste niet-genoteerde dochters zijn ook financieel gezond (NS/EBITDA: 0,8 à 1,6). Een nieuwe ratingverhoging in de maak? 

Advies :  K2

De voorbije maanden zagen we een steeds grotere divergentie tussen het koersverloop van Wendel en Bureau Veritas, diens  grootste participatie. Dat de markt wat twijfelt over de waarde toegekend aan niet-beursgenoteerde participaties valt te begrijpen, maar een korting van bijna 50% op de intrinsieke waarde is ongetwijfeld een opportuniteit voor de langere termijn.