Veolia

©REUTERS

Na de goedkeuring door de marktautoriteiten van de volledige overname van Suez door Veolia werd al een beperkte kapitaalverhoging (2,5 mrd. EUR) aangekondigd. De Franse milieugroep moet immers 9 mrd. EUR ophoesten om de resterende aandeelhouders van Suez uit te kopen. Een operatie die in de laatste maanden van het jaar zal plaatsvinden na het verkrijgen van alle goedkeuringen door de regelgevers. De financiering komt grotendeels uit de verplicht te verkopen (hoofdzakelijk Franse) wateractiviteiten aan een consortium rond Meridam. De verkoop is nodig om de goedkeuring van Europa te krijgen wegens de te sterke concurrentiepositie in Frankrijk. Maar er is dus ook een kleine kapitaalverhoging nodig om de ratio nettoschuld/EBITDA na de fusie onder de 3 te houden

©REUTERS

De fusie was volgens de CEO van Veolia nodig om een kampioen in milieu te creëren. Steeds grotere klanten (bedrijven, megasteden) willen de omslag maken naar een circulaire economie en zuiver drinkwater. De strengere milieuwetgevingen en de recyclage van steeds meer materialen zoals plastics vergroten de nood aan complexe oplossingen. Oude plastics moeten bijvoorbeeld eerst behandeld worden tot een bruikbare grondstof. De  combinatie van de expertise van Veolia en Suez moet het aanbod voor de circulaire economie verbreden. Bovendien worden enkele concurrenten in China wel heel groot en dat voedde de vrees dat die zich ook internationaal gaan roeren. Schaalgrootte is dus belangrijk. Aanvankelijk stond het management van Suez weigerachtig tegenover de fusie met de grotere Franse broer, maar nadat Veolia 29,9% van de aandelen van Engie overkocht was er geen houden meer aan. Voor aandeelhouders van Veolia zou de fusie voordelig uitvallen. Er zijn synergievoordelen van 0,5 mrd. EUR, waarbij al 20% in 2022 voltooid zal zijn. Dat moet volgend jaar de winst p.a. 10% hoger tillen. Vanaf het derde jaar zou de fusie al een winsthefboom creëren van ca. 40% p.a. Logisch dat Veolia de jongste maanden hogere regionen opzocht op de beurs, mede dankzij de stevige halfjaarresultaten. De economie draait op volle toeren en dus vergroot de te verwerken afvalberg. Inzake afvalverwerking zitten Suez en Veolia intussen al boven het niveau van 2019, geholpen door de hogere grondstoffenprijzen.

Details kapitaalverhoging

■ Inschrijvingsprijs:22,7 EUR p.a.

         ► Bestaande aandeelhouders aan ratio van 4 nieuwe aandelen per 21 rechten

         ► Periode:van 21/09 tot 01/10

         ► Verhandeling van rechten: tot 29/09


 

 

Advies update :  H

Het aandeel veerde in 2021 fors op, maar deelde begin dit jaar in de volatiliteit. Het is goed dat er meer zekerheid rond de overname van Suez is, al zal de integratie niet eenvoudig zijn. Te behouden.