Gimv

©Anne Vandenbulcke

Het begeleiden van bedrijven met het oog op waardecreatie lukt de investeringsgroep steeds beter. Gimv ondersteunt het management van de 59 bedrijven waarin het participeert en geeft aan welke kansen (overnames, nieuwe afzetmarkten, ...) zich in hun sector ontwikkelen. Dankzij de economische groei en de hoge prijzen voor private equity bereikte de waarde van de portefeuille met bijna 1,4 mrd. EUR een historisch recordniveau. De waardering van de participaties ligt gemiddeld op 1,2 keer de investeringswaarde, wat in het merendeel van de gevallen ruim wordt overschreden bij een exit. Versus eind maart (eind vorig boekjaar) klom de intrinsieke waarde in het eerste halfjaar met 11% tot 51,6 EUR p.a. Beleggers hadden toch een hogere intrinsieke waarde verwacht, maar eind september dipten de beurzen en in de zomer werd nog een stevig dividend onthecht. 

©Anne Vandenbulcke

De portefeuille van Gimv is vrij jong met een gemiddelde investeringsduur van 3,7 jaar. Dat betekent dat het merendeel van de participaties in uitbouwfase zitten en bij een eventuele exit een hogere waarde in het verschiet ligt. Als we een mooi voorbeeld mogen aanhalen: in het eerste halfjaar verkocht Gimv het Belgische Summa met een return van 40% per ‘geïnvesteerd’ jaar. Summa zat 5 jaar in de portefeuille en zag de omzet verdubbelen. 

Voor Gimv ligt het doel op een gemiddelde jaarlijkse return van 15% doorheen de cyclus. Dat moet vooral behaald worden via een doordachte, rendabele omzetgroei bij de participaties. Een groot deel van de hogere waardering van de participaties in het eerste halfjaar was afhankelijk van de sterke groei van omzet en EBITDA (+25% versus pre-covidjaar 2019). De hogere beurswaarderingen tilden de gemiddelde waarderingsratio (EV/EBITDA) hoger van 7,8 tot 8,3, maar dat is nog aanvaardbaar. In het tweede halfjaar zullen hogere energie- en logistieke kosten, componententekorten en looninflatie de groei van de EBITDA drukken. Zowat 20 portefeuillebedrijven hebben hiermee te maken.  

Zelf heeft Gimv  nog maar amper 44 mln. EUR meer in kas, maar er zullen weldra nog bedrijven naar de exit gaan. Via schulden en (groene) obligaties zit de vuurkracht nog steeds op 300 à 400 mln. EUR. Ruim voldoende om de investeringen
- waarvan circa de helft in bestaande participaties - en het dividend te financieren.

Enkele deelnemingen

In de portefeuille beschouwen we vooral het Limburgse ICT-bedrijf Cegeka als een sterparticipatie. Cegeka focust op groei via overnames (o.a. Smartschool) en nieuwe IT-oplossingen (o.a. cyberbeveiliging, 5G) en komt op termijn naar de beurs. Ook het Franse Claire (meetsystemen voor drinkwater) en Televic (communicatie voor o.a. spoorwegen) zijn goed bezig.    Bij de instap van het Duitse online leerplatform Sofatutor kon Gimv enkel maar dromen van nieuwe lockdowns. In het eerste halfjaar werden de participaties Onward  Medical en Biotalys beursgenoteerd. Gimv stak hen bij de beursgang extra geld toe, zaaikapitaal voor de lange termijn. Minder goed loopt het bij United  Dutch Breweries (bier) en France Thermes, die overigens op overnametoer ging. 

 

 

Advies :  H+1

 Gediversifieerd investeren in niet-beursgenoteerde waarden levert een bovengemiddelde return op. Gimv is een van de weinige beursgenoteerde manieren om hierop in te spelen. Het dividendrendement (3,3% netto) is bovendien niet te versmaden. Rond 52 EUR mag u opnieuw een eerste positie nemen.