bpost: update

©RV DOC

De bpost-aandeelhouders moesten het over boekjaar 2020 stellen zonder dividend. Pijnlijk voor een bedrijf dat geboekstaafd stond als dividendwaarde. De Belgische overheid, die zowat 100 miljoen bpost-aandelen bezit (ongeveer de helft van het aandelenkapitaal), kan die dividendstroom nochtans best gebruiken. In de periode 2015-18 was bpost voor Vadertje Staat nog goed voor 130 mln. EUR aan jaarlijkse inkomsten. Na een (uitzonderlijk) sterk tweede kwartaal, waarbij de winstverwachtingen voor de tweede keer worden opgetrokken, worden de uitkeringen hervat (vanaf nu wordt het dividend wel in één keer uitbetaald). De omvang blijft giswerk: het wordt immers 30 à 50% van de IFRS-nettowinst. We mikken voorlopig op ca.0,4 EUR, iets minder dan de consensus. Geen hoog dividendrendement, maar de lagere en dus ook gezondere pay-outratio maakt het dividend wel duurzamer.

©RV DOC

bpost deed het uitstekend in het tweede kwartaal. De grootste divisie, postverkeer (de helft van de groepsomzet en zelfs 67% van de bedrijfswinst), zag de volumes licht toenemen (+1,4%) dankzij hernieuwde reclamecampagnes en Covid-19 communicatie. Dat laatste is echter een tijdelijk gegeven. De voorbije jaren was de trend dalende, en dat is ook de verwachting voor de komende jaren. Dat is overigens de reden voor de gevoelige koersval van vandaag. Het management verklaarde dat het briefvolume in het derde en vierde kwartaal opnieuw een krimp van ca. 10% zal vertonen.  De EBIT-marge van 14% in het tweede kwartaal is dus uitzonderlijk hoog. Voor 2021 mikt bpost overigens op een marge van 8 à 10% voor de divisie postverkeer. De groei moet dus blijven komen van de pakjesafdeling. De ‘Europa & Azië’-tak doet het in het algemeen goed, hoewel de tweedekwartaalcijfers de zeer moeilijke vergelijkingsbasis van vorig jaar niet konden overtreffen. Midden juli werd overigens bekend dat geduchte concurrent PostNL grootse plannen heeft in België. Of bpost in deze tak de marge (>12% in Q2) structureel kan verbeteren, is nog maar de vraag. Voor de divisie ‘Noord-Amerika’, met probleemkind Radial, is de verwachte marge van 4 à 5% voor 2021 wellicht wat hooggegrepen (3,5% in Q2). 

Het blijft dus letten op de kleintjes en veel zal afhangen van het belangrijke vierde kwartaal met zijn eindejaarpiek. Balansmatig staat bpost er beter voor. De nettoschuld daalde met 10% tot 489,5 mln. EUR (o.a. dankzij de schrapping van het dividend), of minder dan 1 keer de  EBITDA.  

Advies :  H+2

Meer duidelijkheid over het dividend zou de beurskoers ten goede komen. Dat is niet voor meteen, dus geen koerstrigger op korte termijn. Posities zijn wel stevig te behouden.