Bayer

Bayer is nog één van de weinige bedrijven die vasthoudt aan een diversificatie van haar activiteiten. Naast farma is het bedrijf immers ook actief in agrochemie en in consumentengezondheid. GSK en Johnson & Johnson splitsen hun consumentendivisie binnenkort wel af. De grootste divisie is de gewasbeschermingsdivisie, althans naar omzet gemeten. Kosteninflatie kon vorig jaar grotendeels gecompenseerd worden door prijsverhogingen. In maïs en soya (zaden) werd het marktaandeel verhoogd en bij soya was er ook sprake van hogere volumes en prijzen. De omzet uit onkruidverdelgers zit ook in de lift, gestuurd vooral door hogere prijzen als gevolg van de lage wereldwijde glyfosaatvoorraden. Voor dit jaar rekent Bayer in deze divisie op verdere groei. Hogere prijzen, marktaandeelwinst en efficiëntiemaatregelen moeten de kosteninflatie ruimschoots compenseren. De farmadivisie is de tweede divisie naar omzet gemeten, maar draagt het meest bij tot de EBITDA. De marges stonden vorig jaar wel onder druk door de hogere investeringen in onderzoek en ontwikkeling en de hogere marketingkosten voor de lancering van nieuwe producten. De omzetstijging (+6%) vorig jaar was vooral te danken aan Eylea (+19%) en Xarelto (+6%). Beide producten zullen dit of volgend jaar qua omzet pieken. In 2025 vervalt het patent van Xarelto in de VS. Nieuwe producten moet dit opvangen. Zo werden Kerendia (nieren en type 2 diabetes) en Nubeqa (kanker) succesvol op de markt gelanceerd. Enkele maanden geleden trok Bayer de verwachte piekomzet voor Nubeqa nog op naar 3 mrd. EUR. Dit jaar zal de omzet van de farmadivisie met 3 à 4% stijgen bij een licht hogere EBITDA-marge. De omzetgroei van Eylea zal vertragen naar 5% en er is de impact van de volumegebaseerde aanbestedingen in China, wat op de prijzen drukt. Dit zal voor Xarelto wel nog gecompenseerd worden door hogere volumes. Veruit de kleinste divisie is consumentengezondheid, met merken als Aspirine, Claritin en Rennie. Hier deden vooral de voedingssupplementen (groei >10%) het goed. De kosteninflatie zal naar verwachting gecompenseerd worden door prijszetting en efficiëntieprogramma’s. 

En wat met de schikkingen in verband met Roundup? Bij de verwachtingen voor 2022 werd rekening gehouden met nog 2,5 mrd. EUR aan betalingen (in 2021 was dat 3,8 mrd.). Na deze uitbetalingen zou er nog 2 à 2,5 mrd. vrije kasstroom overblijven, waardoor het dividend (net geen 2 mrd. EUR of 2 EUR p.a.) gedekt is. Hierdoor zal de nettoschuld eind dit jaar niet veel veranderen vergeleken met eind 2021. Omdat de EBITDA stijgt, zal de schuldratio eind dit jaar naar verwachting wel dalen naar 2,8 (komende van 2,96 eind 2021). 

Wat de impact van het conflict in Oekraïne betreft: Oekraïne zorgt voor minder dan 1% van de groepsomzet. De depreciatie van de Russische roebel zou de omzet wel al met 300 mln. EUR (<1% van verwachte groepsomzet) drukken in 2022. Productievestigingen zijn er volgens het jaarverslag in geen van beide landen. Vorig jaar werd wel gestart met de bouw van een productiesite voor gewasbescherming in Rusland. Onrechtstreeks is er een positieve impact op de prijzen van landbouwproducten, zodat landbouwers prijsverhogingen voor zaden en gewasbeschermingsproducten gemakkelijker aankunnen. 

Advies :  H+3

Bayer is laag gewaardeerd en laat dit jaar de Roundup-zaak grotendeels achter zich. Dan kan de schuld versneld afgebouwd worden. Voorlopig laten we de risicorating nog op 3, maar dat kan in de loop van het jaar veranderen mocht het bedrijf positief verrassen inzake EBITDA. Bayer is goed voor een ‘eerste positie’.