ArcelorMittal

©REUTERS

Het gutst niet alleen vloeibaar staal in de hoogovens van ArcelorMittal, ook de cashflows banen rijkelijk hun weg naar de aandeelhouders. Sinds september vorig jaar betreft het liefst 5 mrd. USD (inclusief het gewone dividend). Het gros is afkomstig van de opbrengst van aandelen Cleveland Cliffs: daarvan werd al voor 1,9 mrd. USD eigen aandelen ingekocht en wordt nu een nieuw programma van 1,2 mrd. USD opgestart (na de verkoop van de preferente aandelen Cleveland Cliffs vorige week). Ook de winst uit de activiteiten zelf wordt aangewend: de inkoop voor 570 mln. USD werd in het tweede kwartaal afgerond, maar daar komt dit jaar nog eens 1 mrd. USD bij, een voorafname op de winst van 2022. Een koersondersteunende belofte die wordt nagekomen, gezien de nettoschuld is teruggedrongen tot onder het beoogde doel van 7 mrd. USD. Ondanks de talrijke inkopen daalde die zelfs tot 5 mrd. USD, zodat de balans nu wel heel gezond is. Een appeltje voor de dorst, want voor een cyclische groep als ArcelorMittal zullen op een gegeven moment ook weer minder gunstige tijden aaanbreken.

©REUTERS

Het voorbije kwartaal toonde aan dat er bovendien voldoende winst overblijft om in groeiprojecten te investeren. Dan hebben we het op groeimarkten zoals in Mexico, India, Liberia en Brazilië), maar ook over nieuwe, groene technologieën. CEO Aditya Mittal begon in het kwartaalrapport zijn voorwoord niet toevallig met zijn ambities inzake CO2-uitstoot. De groep verkoopt al ‘groen staal’ en plant in Spanje de eerste staalfabriek wereldwijd met een zero carbon-emissie. Gezien het stijgende ESG-belang wordt dat een steeds belangrijker verkoopsargument.

Nog even de cijfers zelf. In het tweede kwartaal werd een EBITDA van 5,1 mrd. USD gerealiseerd en een nettowinst van 4 mrd. USD (3,47 USD p.a.). Dat had nog meer kunnen zijn, want in de mijnbouwtak daalde de productie van ijzererts met 39,2% wegens een langdurige staking in Canada en een treinongeluk in Liberia. Zo kon niet optimaal van de hogere ijzererts geprofiteerd worden. Maar het management klaagt niet en voorziet een aantrekkende staalvraag in het tweede halfjaar.

Advies :  H3

De goede cijfers en vooruitzichten, annex inkoop eigen aandelen kunnen het aandeel gevoelig hoger tillen, temeer het aandeel erg goedkoop lijkt. Dat is weliswaar vaak zo in een hoogconjunctuur, maar vergewis u van het cyclische karakter: aankopen zijn het meest interessant bij laagconjunctuur en die ligt alweer lang achter de rug. Te behouden wegens het positieve momentum, maar grote winsten worden in het kader van herbalancering best deels veilig gesteld.