Rosier

H-4
Advies
H-
Houden & verkopen op koerssterkte
Risicospreiding
4
Hoog risico
Advieswijzigingen
Advies verlaagd
VA
DB 4x4 Pijler Valuewaarde

Aandachtspunten

Referentiegroep Borealis (77,5% van kapitaal) zet schuld om in kapitaal tegen 20 EUR p.a. en lanceert nadien uitrookbod.

Bedrijfsgegevens

Aanvullende gegevens
Term Waarde
Sector Landbouw
Website http://www.rosier.eu
Activiteit
Producent van meststoffen.

Key Financials

Aanvullende gegevens
Term Waarde
Omzet € 225,0 mln
Winst p.a. € -192,00
Boekwaarde p.a. € -140,00

Laatste update

Rosier

Niet elk meststoffenbedrijf spinde de afgelopen kwartalen garen bij de hoge verkoopprijzen. Rosier kwam recent in de problemen omdat de groep veel klanten in Rusland en Oekraïne heeft. Tegelijk betrok de groep ook een pak kunstmestmineralen uit die regio om in België te verwerken tot hoogwaardig kunstmest. De groep profiteert net als Tessenderlo dus enkel van de hausse in de sector indien de klanten bereid zijn om naast hogere prijzen ook een premie te betalen voor de ‘hoogwaardige’ kunstmest. Sinds de overname in 2013 door Borealis - die toen het 56,86%-belang van Total overnam voor 200 EUR p.a. - gaat het van kwaad naar erger. Aanvankelijk keken heel wat aandeelhouders teleurgesteld naar de geboden prijs (200 EUR) op de nog in omloop zijnde aandelen. Die lag immers amper boven de toenmalige boekwaarde (190 EUR p.a.). Ondertussen is de boekwaarde negatief door de opeenstapeling van verliezen. Sinds 2016 is er nooit meer een nettowinst geboekt.

©Jan de Meuleneir

Omdat Rosier geen nieuwe bankfinanciering loskreeg, financierde de Oostenrijkse groep het merendeel van het werkingsbudget van Rosier zelf. Tegen midden 2023 wilde Borealis af van deze financieringsvorm. Het besliste dan ook om al de eigen schulden aan het verlieslatende Rosier om te zetten in kapitaal. Hiermee onteigende Borealis de facto de minderheidsaandeelhouders. Het belang in Rosier loopt hierdoor immers op tot 98,09%. De algemene vergadering gaf vorige week donderdag het fiat voor deze schuldomzetting, die voor eind juli moet afgerond worden. Aangezien Borealis hierdoor de volledige controle verwerft, heeft het bedrijf de intentie tot de lancering van een uitrookbod (verplicht uitkoopbod) voor de minderheidsaandeelhouders aan 20 EUR p.a. KBC Securities moet hierover nog wel zijn oordeel geven (faire waardering?) in een prospectus, maar op 11 mei raamde dit beurshuis de waarde van een aandeel Rosier negatief (-90 EUR p.a.) op basis van een cashflowmodel. Op dit moment ondervindt Rosier veel problemen door de oorlog in Oekraïne (klanten en leveranciers) en voor 2026 rekent KBC Securities op een EBITDA van amper 7,9 mln. EUR. De groep gaat ook zijn Nederlands filiaal (goed voor 70% van de groepsproductie) verkopen om te focussen op België.

Advies :   H-4

Rosier is typisch een geval van het minachten van de minderheidsaandeelhouders. Een slecht beheer zorgde de voorbije jaren voor een koersimplosie. Op 3 april van dit jaar werd het aandeel geschorst en het is nog onduidelijk wanneer de notering herneemt. Een hogere ‘faire waardering’ van KBC Securities lijkt ook al ijdele hoop. Er rest weinig anders dan het bod af te wachten en desgevallend uw verlies te slikken.

Aandachtspunten

Referentiegroep Borealis (77,5% van kapitaal) zet schuld om in kapitaal tegen 20 EUR p.a. en lanceert nadien uitrookbod.

Bedrijfsgegevens

Aanvullende gegevens
Term Waarde
Sector Landbouw
Website http://www.rosier.eu
Activiteit
Producent van meststoffen.

Key Financials

Aanvullende gegevens
Term Waarde
Omzet € 225,0 mln
Winst p.a. € -192,00
Boekwaarde p.a. € -140,00