Roche GS

H+1
Advies
H+
Houden & (bij)kopen op koerszwakte
Risicospreiding
1
Laag risico
Advieswijzigingen
DG
DB 4x4 Pijler Duurzame groeiers

Agenda & koerstriggers

Aanvullende gegevens
Term Waarde
18/10/2022 Kwartaalresultaten
12/09/2022 Farmadag met o.m. strategie en update laatklinische productpijplijn

Aandachtspunten

Flinke groei van de kernwinst (+11%) in het eerste halfjaar. Bevestiging van de jaardoelen 2022.

Bedrijfsgegevens

Aanvullende gegevens
Term Waarde
Sector Farma
Website http://www.roche.com
Activiteit
Farmabedrijf vooral actief in kankermedicijnen.

Key Financials

Aanvullende gegevens
Term Waarde
Omzet CHF 63,8 mld
Winst p.a. CHF 20,90
Boekwaarde p.a. CHF 41,20

Volgend dividend

Aanvullende gegevens
Term Waarde
Ex-dividend 17/03/2022
Betaaldatum 21/03/2022

Laatste update

Roche: weinig groei, maar solide

Vorige week wezen we al op de uiteenlopende koersen van de ‘Bearer’-aandelen en de ‘Genusscheinen’ van Roche. In het verleden was het verschil nooit zo groot. Een echte verklaring hebben we hier niet voor, behoudens het feit dat de Bearer-aandelen grotendeels in vaste handen zijn. De familie Hofmann bezit immers 56% van deze stemgerechtigde aandelen. De hogere volatiliteit op de markten zou dan een reden kunnen zijn, maar dat was in het verleden ook al diverse malen het geval en toen was er weinig spread tussen beide aandelen. De verkoop door Novartis aan Roche van haar pakket stemgerechtigde aandelen zou de liquiditeit bovendien moeten verbeteren.

Biedt dit een opportuniteit?

De voorbije maanden moest Roche enkele tegenslagen opbiechten. Zo bleek crenezumab onvoldoende effectief tegen de ziekte van Alzheimer. Al is het farmabedrijf nog altijd hoopvol voor een andere potentiële behandeling tegen Alzheimer, gantenerumab. Een tweede tegenvaller was er in mei. Een potentieel middel tegen longkanker, tiragolumab, slaagde er niet in om de doelstellingen van de studie te behalen. In maart bleek uit een andere studie voor dit middel ook al dat het onvoldoende effectief was. Toen heette het nog dat het te wijten was aan ‘extreme onwaarschijnlijke verklaringen’. Ook potentiële bloedkankermiddel glofitamab bleek uit nieuwe data minder effectief dan men in februari liet uitschijnen.  De impact op de koers was minder groot wegens de kleine patiëntengroep. De voorbije jaren kampte Roche met patentverval voor heel wat producten, wat ook de komende jaren nog voor omzetverval zal zorgen. Dit jaar alleen al 2,5 mld. CHF. Het heeft wel voldoende bestaande producten met veel omzetpotentieel, die dit verlies ruimschoots zullen compenseren. Ocrevus (MS) bijvoorbeeld zou tegen 2027 8 mld. CHF omzet kunnen opleveren en Tecentriq (kankerimmuuntherapie) in 2028 meer dan 7 mld. CHF.

Tevens blijven er nog voldoende experimentele medicijnen in de productpijplijn. Daarnaast werkt Roche ook aan een versterking van de productpijplijn door licentiedeals. Begin juni sloot het een deal met Repare Therapeutics voor camonsertib, een middel voor de behandeling van bepaalde tumoren. Roche is evenwel meer dan farma. De diagnosticadivisie is goed voor circa een derde van de omzet en kreeg een extra boost van Covid(testen). Vraag is wel hoe lang dit blijft duren? Veel hangt af of er in het najaar al dan niet een nieuwe golf komt. Testen worden intussen wel belangrijker bij de behandeling van patiënten om te zien of een behandeling met product X op patiënt Y al dan niet zin heeft. Eerder deze maand werd nog zo’n test goedgekeurd die detecteert wanneer longkankerpatiënten voordeel halen van een behandeling met haar medicijn Rozlytrek. 

Voor dit jaar mikt Roche op een stabiele tot licht hogere omzet en een stijging van de winst per aandeel met 1 à 5%. Het grootste deel van de winststijging komt van de inkoop van eigen andelen. Het bedrijf kocht immers de aandelen die Novartis verkocht. Nu al stelt Roche een hoger dividend voorop over 2022. Dat zou dan al het 36ste opeenvolgende jaar zijn van stijging. Jammer genoeg wordt het dividend wegbelast. 

Advies :   H+1

Een sterke groei zit er niet aan te komen, maar de brede productbasis maakt dat de risicograad (1) van dit bedrijf laag is. Bovendien genereert Roche stevige cashflows, zodat de beperkte nettoschuld snel zal weggewerkt worden. De stevige koerscorrectie maakte het aandeel stilaan interessant. Ons advies gaat naar ‘eerste positie’, uiteraard voor Roche Genusschein.

Agenda & koerstriggers

Aanvullende gegevens
Term Waarde
18/10/2022 Kwartaalresultaten
12/09/2022 Farmadag met o.m. strategie en update laatklinische productpijplijn

Aandachtspunten

Flinke groei van de kernwinst (+11%) in het eerste halfjaar. Bevestiging van de jaardoelen 2022.

Bedrijfsgegevens

Aanvullende gegevens
Term Waarde
Sector Farma
Website http://www.roche.com
Activiteit
Farmabedrijf vooral actief in kankermedicijnen.

Key Financials

Aanvullende gegevens
Term Waarde
Omzet CHF 63,8 mld
Winst p.a. CHF 20,90
Boekwaarde p.a. CHF 41,20

Volgend dividend

Aanvullende gegevens
Term Waarde
Ex-dividend 17/03/2022
Betaaldatum 21/03/2022