Petrobras

H+3
Advies
H+
Houden & (bij)kopen op koerszwakte
Risicospreiding
3
Hoger dan gemiddeld risico
DB 4x4 Pijler

Agenda & koerstriggers

Aanvullende gegevens
Term Waarde
04/08/2022 Halfjaarresultaten

Aandachtspunten

Opnieuw een topman benoemd. Gaat opnieuw investeringsmotor aanzetten na jaren van desinvesteringen.

Bedrijfsgegevens

Aanvullende gegevens
Term Waarde
Sector Olie & gas
Website https://petrobras.com.br/en/
Activiteit
Een van de grootste olieproducenten ter wereld. Hoge reserves dankzij offshore-vondsten.

Key Financials

Aanvullende gegevens
Term Waarde
Winst p.a. $ 4,50

Laatste update

Petrobras: ondergewaardeerde olie

De hoge olieprijs is dit jaar een van de redenen voor de relatief betere prestatie van de Latijns-Amerikaanse beurzen. Hoewel Petrobras dit jaar al met een kwart steeg, blijft het aandeel sterk ondergewaardeerd. Dat is vooral een gevolg van historische redenen en van de politieke situatie.  

©REUTERS

Ruim 10 jaar geleden deed Petrobras offshore een aantal grote olievondsten, vooral in diepwater. De ontwikkeling van deze velden vergen echter enorme investeringen. Bovendien verslechterde de financiële toestand van dit staatsbedrijf, dat jarenlang gedwongen werd om geïmporteerde olie onder de marktprijs te verkopen. De schulden stapelden zich snel op en Petrobras, dat intussen ook nog met corruptiezaken te maken kreeg, werd in 2015 de onderneming met de hoogste schulden ter wereld.

Vanaf 2016 keerde het tij, dankzij enorme desinvesteringen en kostenbesparingen. Bovendien kreeg het bedrijf meer ruimte om de internationale marktprijzen te volgen. De groep heeft inmiddels het doel bereikt om de schulden tot onder 60 mld. USD terug te dringen. Zoals beloofd startte Petrobras nu een nieuwe dividendpolitiek, namelijk de uitkering van 60% van de vrije cashflow. Hierdoor werden er dit jaar al voor 17,6 mld. USD dividenden aangekondigd, bijna 20% van de huidige marktkapitalisatie. 

In de voorbije 5 jaar verkocht Petrobras voor meer dan 80 mld. USD activa en in het 5-jarenplan tot 2026 wordt er jaarlijks nog eens voor 4 mld. USD gedesinvesteerd. Vooral raffinaderijen en enkele minder rendabele olievelden worden afgestoten. Daarnaast worden de investeringen fors opgetrokken tot 68 mld. voor de periode 2022-2026, tegen 55 mld. USD in het vorige 5-jarenplan. Petrobras rekent daarbij op een gemiddelde olieprijs van 61 USD per vat. Indien de prijs gedurende een langere periode boven dat niveau blijft, kunnen de investeringen versneld worden. De groep wil zich zoveel mogelijk toeleggen op de enorme ‘pre-zout oliereserves’ (olie die onder een dikke zoutlaag ligt), waarvan de ontginning (na de forse investeringen) zeer goedkoop is. Dankzij de verwachte productiegroei zal Petrobras tegen 2026 2,6 miljoen vaten per dag produceren, tegenover de huidige circa 2,2 miljoen. 

De pre-saltreserves hebben ook de interesse gewekt van de internationale olieproducenten. Petrobras ontving recent nog enkele miljarden dollars van Shell en TotalEnergies voor participaties in diens velden.  

Hoewel Petrobras financieel weer sterk staat, is een echte ‘rerating’ van het aandeel uitgebleven als gevolg van de vrees voor nieuwe politieke inmenging. Ook de rechts-populistische president Bolsonaro uitte al vaak zijn ongenoegen over de verhogingen van de brandstofprijzen. Om die reden werd in het afgelopen jaar de CEO al enkele malen vervangen, maar het bedrijf hield niettemin vast aan zijn strategie. Deze maand werden de dieselprijzen met 8,9% verhoogd. Het valt af te wachten of dit ook mogelijk zal blijven indien de linkse Lula in oktober de presidentsverkiezingen wint.  

Door de politieke onzekerheid zal de waardering van het aandeel wellicht nog enige tijd lager blijven dan die van de sectorgenoten. Petrobras biedt niettemin voor de komende jaren een mooi groeipotentieel en bovendien zullen de marges wellicht verbeteren dankzij het toenemende belang van de erg rendabele pre-zout productie en dankzij het verkopen van minder rendabele activa.

Advies :   H+3

Ondanks het politieke risico vinden we een langetermijnbelegging in deze belangrijke oliegroep verantwoord. We geven tevens een koopadvies voor de tracker iShares MSCI Latin America (Amsterdam, IE00B27YCK28), waarin Petrobras het grootste gewicht heeft (bijna 10%). 

Agenda & koerstriggers

Aanvullende gegevens
Term Waarde
04/08/2022 Halfjaarresultaten

Aandachtspunten

Opnieuw een topman benoemd. Gaat opnieuw investeringsmotor aanzetten na jaren van desinvesteringen.

Bedrijfsgegevens

Aanvullende gegevens
Term Waarde
Sector Olie & gas
Website https://petrobras.com.br/en/
Activiteit
Een van de grootste olieproducenten ter wereld. Hoge reserves dankzij offshore-vondsten.

Key Financials

Aanvullende gegevens
Term Waarde
Winst p.a. $ 4,50