Nationale Bank/Banque Nationale

H3
Advies
H
Houden
Risicospreiding
3
Hoger dan gemiddeld risico
VA
DB 4x4 Pijler Valuewaarde

Agenda & koerstriggers

Aanvullende gegevens
Term Waarde
31/03/2023 Jaarresultaten

Aandachtspunten

Verwacht jaarverlies van 600 à 800 mln. EUR, oplopend tot mogelijk 9 mld. EUR tegen 2027. Schrapt het dividend, enkel nog minimumdividend van 1,5 EUR.

Bedrijfsgegevens

Aanvullende gegevens
Term Waarde
Sector Banken
Website http://www.nbb.be
Activiteit
Sinds 1850 de centrale bank van België. Kreeg o.a. financieel toezicht toegewezen.

Key Financials

Aanvullende gegevens
Term Waarde
Winst p.a. € -2.000,00
Boekwaarde p.a. € 16.066,00

Volgend dividend

Aanvullende gegevens
Term Waarde
Ex-dividend 18/05/2022
Betaaldatum 20/05/2022

Laatste update

Nationale Bank

Er wordt nu een indicatief cijfer geplakt op de verwachte verliezen voor dit en de komende jaren. Voor 2022 zou de schade 600 à 800 mln. EUR bedragen, maar die zou gecumuleerd kunnen oplopen tot 9 mld. EUR tegen 2027, weliswaar in het slechtste geval. Desgevallend zou de hoge boekwaarde wegsmelten als sneeuw voor de zon. De verliezen zijn het gevolg van de rentepolitiek van de ECB. Door een hogere beleidsrente moet NBB meer rente aan de commerciële banken ophoesten die er hun geld parkeren, terwijl hogere langetermijnrentes de waarde van de obligatieportefeuille drukken. Voor dit laatste is mogelijk het ergste geschied, voor het eerste dreigt de factuur nog maar pas goed op te lopen, aangezien de ECB de inflatie met hogere rentes wil bestrijden. Het dividend gaat voor de bijl, dit wellicht voor heel veel jaren, met uitzondering van een bedelmuntje van 1,5 EUIR p.a. 

Advies :   H3

Het aandeel zat al in de hogere schijf voor risicovolle aandelen (3; niet voor de goedehuisvader), maar gezien de verwachte volatiliteit en het grote 'black box'-gehalte heeft het zelfs geen zin meer om een beperkte positie te nemen. We zouden het aandeel wel behouden, op voorwaarde van die beperkte positie.

Agenda & koerstriggers

Aanvullende gegevens
Term Waarde
31/03/2023 Jaarresultaten

Aandachtspunten

Verwacht jaarverlies van 600 à 800 mln. EUR, oplopend tot mogelijk 9 mld. EUR tegen 2027. Schrapt het dividend, enkel nog minimumdividend van 1,5 EUR.

Bedrijfsgegevens

Aanvullende gegevens
Term Waarde
Sector Banken
Website http://www.nbb.be
Activiteit
Sinds 1850 de centrale bank van België. Kreeg o.a. financieel toezicht toegewezen.

Key Financials

Aanvullende gegevens
Term Waarde
Winst p.a. € -2.000,00
Boekwaarde p.a. € 16.066,00

Volgend dividend

Aanvullende gegevens
Term Waarde
Ex-dividend 18/05/2022
Betaaldatum 20/05/2022