Nationale Bank/Banque Nationale

H+3
Advies
H+
Houden & (bij)kopen op koerszwakte
Risicospreiding
3
Hoger dan gemiddeld risico
VA
DB 4x4 Pijler Valuewaarde

Aandachtspunten

Verwacht verlies door stijgende rentes, verlies zou komende jaren oplopen. Impact op dividend onzeker.

Bedrijfsgegevens

Aanvullende gegevens
Term Waarde
Sector Banken
Website http://www.nbb.be
Activiteit
Sinds 1850 de centrale bank van België. Kreeg o.a. financieel toezicht toegewezen.

Key Financials

Aanvullende gegevens
Term Waarde
Winst p.a. € -50,00
Boekwaarde p.a. € 18.066,00

Volgend dividend

Aanvullende gegevens
Term Waarde
Ex-dividend 18/05/2022
Betaaldatum 20/05/2022

Laatste update

Nationale Bank onderuit door verlies

De snel stijgende rentes treffen de Nationale Bank van België midscheeps. Het aandeel werd vandaag eerst geschorst, nadat het aandeel gisteren al flink terrein verloor na een waarschuwing van de Nederlandse centrale bank. Deze namiddag werd de handel in NBB hervat, waarna het fors lager ging. We gaven al eerder aan dat de bank de voorbije jaren uitzonderlijk kon profiteren van steeds lagere rente, die voor hoge papieren winsten op de obligatieportefeuille zorgde. Nu de rentes spectaculair stijgen, dalen de betrokken koersen. In een persbericht geeft NBB aan dat het 2022 met verlies zal afsluiten, een verlies dat volgens een risico-analyse in de komende jaren verder kan oplopen. De voorbije jaren legde NBB hier voorzichtigheidshalve provisies voor aan. Een andere reden die de bank aangeeft, zijn de oplopende rentekosten voor de deposito's die banken bij de NBB parkeren, zodat zeker ook de verhoging van de beleidsrente (korte termijn) negatief is. NBB kan nog niet duiden wat de impact op het dividend over 2022 zal zijn.

Advies :   H+3

Een duidelijke schokreactie op de beurzen, terwijl de negatieve impact van stijgende rentes op het resultaat niet onlogisch is. Op langere termijn kunnen de hogere rentes overigens zorgen voor hogere inkomsten uit de statutaire portefeuille, dat als bron dient voor dividenduitkeringen. Maar dit effect speelt pas echt binnen enkele jaren. Wie op een onverminderd stevig dividend hoopt, kan wel eens van een kale kermis thuis komen. Wie op koersherstel mikt na de schrikreactie van vandaag, mag wel een beperkte, speculatieve positie nemen (risicograad 3). Zeker geen 'buy & hold' in deze omstandigheden.

Aandachtspunten

Verwacht verlies door stijgende rentes, verlies zou komende jaren oplopen. Impact op dividend onzeker.

Bedrijfsgegevens

Aanvullende gegevens
Term Waarde
Sector Banken
Website http://www.nbb.be
Activiteit
Sinds 1850 de centrale bank van België. Kreeg o.a. financieel toezicht toegewezen.

Key Financials

Aanvullende gegevens
Term Waarde
Winst p.a. € -50,00
Boekwaarde p.a. € 18.066,00

Volgend dividend

Aanvullende gegevens
Term Waarde
Ex-dividend 18/05/2022
Betaaldatum 20/05/2022