Kinepolis

H+3
Advies
H+
Houden & (bij)kopen op koerszwakte
Risicospreiding
3
Hoger dan gemiddeld risico
DG
DB 4x4 Pijler Duurzame groeiers

Agenda & koerstriggers

Aanvullende gegevens
Term Waarde
18/08/2022 Halfjaarresultaten

Aandachtspunten

Geleidelijk herstel bezoekersaantallen: in Q1 67,3% van het niveau van 2019, begin Q2 76%. Hogere uitgaven per bezoeker.

Bedrijfsgegevens

Aanvullende gegevens
Term Waarde
Sector Vrije tijd & toerisme
Website https://corporate.kinepolis.com/en
Activiteit
Uitbater van cinema's in o.a. de VS, Canada, België, Frankrijk, Spanje en Zwitserland.

Key Financials

Aanvullende gegevens
Term Waarde
Omzet € 385,0 mln
Winst p.a. € 2,11
Boekwaarde p.a. € 4,41

Laatste update

Kinepolis: op weg naar de turnaround

Het neep een tijdje bij de bioscoopuitbater: corona hield de bezoekers - al dan niet verplicht - weg, terwijl de kosten bleven lopen. Gevolg: een cashdrain die slechts beperkt in de tijd vol te houden was. De vrees voor een waardevernietigende kapitaalverhoging om de oplopende schulden te dempen was nooit ver weg. Maar dankzij snelle en efficiënte ingrepen van het management, alsook dankzij het gegeven dat de groep het gros van de bioscoopcomplexen zelf bezit (relatief weinig huur), kon Kinepolis de helse rit uitzitten en kan nu volop aan het herstel gewerkt worden.

©ROBIN UTRECHT

Dat herstel werd al in het eerste kwartaal zichtbaar. Het aantal bezoekers bedroeg nog maar 67,3% van het niveau in 2019 (pre-covid). Maar in deze periode bleven de cinema’s in Nederland en bepaalde delen van Canada in januari nog gesloten. Of er golden nog andere beperkingen. In april liep het aantal bezoekers al op tot 76% van het niveau van 3 jaar geleden. We zien dat cijfer verder aantrekken, temeer een resem blockbusters hun opwachting maakt (gele kader). Hollywood kwam overigens tot het inzicht dat het via het grote scherm meer geld kan verdienen dan via streamingkanalen (Netflix,...). De Amerikaanse bioscoopketen AMC verwacht in het vierde kwartaal opnieuw op het pre-coronaniveau te zitten. Eveneens belangrijk: in het eerste kwartaal kon die de ticketprijzen met 16% op jaarbasis optrekken. Dat getuigt alvast van prijszettingskracht. Goed nieuws van een sector-genoot, de grootste overigens, is ook goed nieuws voor Kinepolis. De inkomsten uit reclame en uit B2B (o.a. bedrijfsevents) moeten nog op stoom komen, zodat het positieve momentum nog een tijd kan aanhouden. Door het volumeherstel én stijgende prijzen kan Kinepolis snel weer de cashflowgenerator van weleer worden. Zonder concrete becijfering gaf Kinepolis al te kennen dat in het eerste kwartaal een positieve vrije cashflow werd gegenereerd. Gezien het stevige hefboomeffect dat elke extra bezoeker creëert, belooft dat veel goeds voor de komende kwartalen.

De turnaround is dus ingezet, al maken we voorbehoud voor de consument zelf. Elke bezoeker gaf het voorbije jaar meer geld uit aan snacks en drank. Daarop kan Kinepolis hogere marges scoren. Met de huidige hoge energieprijzen krimpt het budget voor vrijetijdsbesteding, en het valt nog af te wachten in welke mate Kinepolis daarmee moet afrekenen.

De groep heeft de crisis goed aangepakt, maar de hoge nettoschulden waren niet te vermijden. Eind 2021 liepen die op tot 474 mln. EUR. Daar komt nog eens 390 mln. EUR bovenop aan leaseverplichtingen. Schulden die deels kwetsbaar zijn voor de stijgende rente, maar het gros van de bankschulden is aan een vaste rente. Met de banken werd overigens een opschorting van de kredietconvenanten overeengekomen tot eind 2022. Tegenover de hoge schulden staan de snel stijgende cashflows, die een rendabele bestemming zullen vinden in de vorm van schuldafbouw. Topman Duquenne gaf in een meeting met De Belegger al te kennen dat hij bij een marktherstel een EBITDA van meer dan 200 mln. EUR verwacht in 2023. En dat dan zelfs opnieuw naar overnames zal worden gekeken. Eveneens als tegengewicht voor de (te) hoge schulden: het vastgoedpark, dat in de boeken staat aan een waarde van 398 mln. EUR. Gezien de afschrijvingen ligt de marktwaarde wellicht een eind hoger.

Advies :   H+3

Aan een dividend moet de aandeelhouder zich niet snel verwachten, maar door het verwachte herstel van de vrije cashflows kan een versnelde schuldafbouw dan weer een koerstrigger zijn. Risicorating 3 blijft gehandhaafd, maar gezien de situatie hoort Kinepolis beter thuis in de pijler ‘beloftes & turnarounds”. Na de jongste koersterugval en de bemoedigende vooruitzichten is de tijd rijp om ons advies met een trapje op te trekken, naar eerste positie/op koerszwakte. 

Agenda & koerstriggers

Aanvullende gegevens
Term Waarde
18/08/2022 Halfjaarresultaten

Aandachtspunten

Geleidelijk herstel bezoekersaantallen: in Q1 67,3% van het niveau van 2019, begin Q2 76%. Hogere uitgaven per bezoeker.

Bedrijfsgegevens

Aanvullende gegevens
Term Waarde
Sector Vrije tijd & toerisme
Website https://corporate.kinepolis.com/en
Activiteit
Uitbater van cinema's in o.a. de VS, Canada, België, Frankrijk, Spanje en Zwitserland.

Key Financials

Aanvullende gegevens
Term Waarde
Omzet € 385,0 mln
Winst p.a. € 2,11
Boekwaarde p.a. € 4,41