Greenyard

H3
Advies
H
Houden
Risicospreiding
3
Hoger dan gemiddeld risico
BT
DB 4x4 Pijler Beloftes & turnarounds

Agenda & koerstriggers

Aanvullende gegevens
Term Waarde
29/08/2022 Kwartaalresultaten

Aandachtspunten

Sloot het jaar sterk af, maar gaf geen concrete doelen voor 22/23. Kijkt vanaf volgend jaar weer naar dividend.

Bedrijfsgegevens

Aanvullende gegevens
Term Waarde
Sector Voeding & Drank
Website https://www.greenyard.group/
Activiteit
Grote verwerker van groenten en fruit voor de retailsector.

Key Financials

Aanvullende gegevens
Term Waarde
Omzet € 4,6 mld
Winst p.a. € 0,50
Boekwaarde p.a. € 9,11

Laatste update

Partnermodel Greenyard werpt vruchten af

Greenyard kwam ondanks de uitdagende omstandigheden met erg keurige jaarcijfers. De omzet nam op vergelijkbare basis licht toe, de winst steeg harder. Met 3,8% was de aangepaste EBITDA-marge flinterdun, al is dit eigen aan de sector. Positief is dat de nettoschuld (excl. leasingschulden) ruim 10% kromp. De schuldratio kwam zo uit op 2,4, binnen de aanvaardbare marge van 2 à 2,5. Dankzij betere financieringsvoorwaarden en de lagere schulden daalden de rente-uitgaven. Dit biedt de groep ruimte om overnames te doen, maar ook om weer winst uit te keren.

Hierover buigt het zich na het afsluiten van het lopende boekjaar (eindigend eind maart 2023). De beperkte aandeleninkopen bestaan momenteel enkel om verwatering door optieplannen tegen te gaan. Het werkkapitaal nam toe door hogere voorraden. Geen slecht teken, aangezien die wijzen op een sterke productie. Naast overnames wordt er ook intern geïnvesteerd, onder meer in moderne productielijnen.

Op de investeerdersdag in december raakte reeds bekend dat de kapitaaluitgaven de komende jaren zullen toenemen, al moeten efficiëntiewinsten ervoor zorgen dat de cashflows hier niet onder lijden. De komende jaren zou de omzet jaarlijks met 5% groeien, de EBITDA zelfs met 6 à 7%. Greenyard verkoopt naar eigen zeggen meer dan 1000 ‘plantgebaseerde gemaksproducten’. Laat ons dit voor het gemak ‘groenten en fruit’ noemen. Het maakt een onderscheid tussen de segmenten ‘vers’, ‘diepvries’ en ‘bereid’. Het bedrijf vormt een brug tussen producenten (boeren) en klanten (vooral supermarkten en restaurants). Het legt zich hoofdzakelijk toe op logistiek en verpakking, maar eveneens op waardeverhogende diensten zoals rijping en productontwikkeling. De afgelopen jaren focuste het op een nauwere samenwerking met zowel leveranciers als klanten. Dat verhoogt de transparantie en voorspelbaarheid en zorgt voor eerlijke prijzen en een betere afstemming van vraag en aanbod. Dagelijkse onderhandelingen over prijzen en volumes worden vervangen door samenwerkingen op lange termijn. Dit partnermodel bracht samen met kostenbesparingen en de verkoop van niet-strategische activa een turn­around tot stand. Met de verkoop van Prepared NL en het belang in Bardsley Fruit Enterprises vorig jaar lijkt het transformatieplan afgerond. Greenyard kijkt vooruit en ziet een groot marktpotentieel. Consumenten willen steeds meer duurzame, lokale en gezonde producten en dit moet de vraag naar groenten en fruit (al dan niet als vervangers van vlees en zuivel) aanvuren.

Met het wegebben van de pandemie verbeterde de vraag in de horeca en die voor bereide maaltijden zoals slaatjes. Het management hoopt dat de verhoogde vraag naar diepvriesproducten ook na de gezondheidscrisis zal blijven hangen, nu klanten deze producten hebben leren appreciëren. De inflatie en tekorten vormen momenteel een belangrijke uitdaging. Hogere kosten voor energie, transport, grondstoffen en verpakkingsmateriaal spelen de groep parten, al kunnen die deels worden doorgerekend. De inflatie heeft ook een voordeel: omdat het vertrouwen van consumenten daalt grijpen die vaker naar huismerken (private label), waar Greenyard sterk staat. 

Advies :   H3

Het bedrijf is actief in een groeiende markt, maar bekleedt hierin een lastige positie. Het distributiemodel is er een met lage marges. Bovendien vormen grillige weersomstandigheden een risico voor de oogst. Het bedrijf legde een mooie turnaround af, maar de schulden vormen in combinatie met een stijgend renteklimaat toch een risico. Te behouden voor een beperkte positie.

Agenda & koerstriggers

Aanvullende gegevens
Term Waarde
29/08/2022 Kwartaalresultaten

Aandachtspunten

Sloot het jaar sterk af, maar gaf geen concrete doelen voor 22/23. Kijkt vanaf volgend jaar weer naar dividend.

Bedrijfsgegevens

Aanvullende gegevens
Term Waarde
Sector Voeding & Drank
Website https://www.greenyard.group/
Activiteit
Grote verwerker van groenten en fruit voor de retailsector.

Key Financials

Aanvullende gegevens
Term Waarde
Omzet € 4,6 mld
Winst p.a. € 0,50
Boekwaarde p.a. € 9,11