DSM

H+1
Advies
H+
Houden & (bij)kopen op koerszwakte
Risicospreiding
1
Laag risico
Advieswijzigingen
DG
DB 4x4 Pijler Duurzame groeiers

Agenda & koerstriggers

Aanvullende gegevens
Term Waarde
07/03/2023 Aanmeldingsperiode verlengd tot 7 maart en uiterlijk 11 april. Ga in op het ruilbod.
16/02/2023 Jaarresultaten

Aandachtspunten

Fusie tussen Fermenich en DSM. Ruil 1 oud aandeel voor 1 nieuw aandeel. Aanmeldingsperiode werd verlengd tot 7 maart en uiterlijk 11 april.

Bedrijfsgegevens

Aanvullende gegevens
Term Waarde
Sector Chemie
Website https://www.dsm.com/corporate/investors.html
Activiteit
Leverancier van tussenproducten voor voeding voor mens en dier en gezondheidsproducten (o.a. vitamines). Materiaaldivisie levert plastics, coatings en vezels.

Key Financials

Aanvullende gegevens
Term Waarde
Omzet € 8,6 mld
Winst p.a. € 4,40
Boekwaarde p.a. € 56,90

Volgend dividend

Aanvullende gegevens
Term Waarde
Ex-dividend 04/08/2022
Betaaldatum 26/08/2022

Laatste update

DSM: verlenging aanmeldperiode ruilbod

Het Zwitserse Danube AG Ltd. is de holding die voor de gelegenheid werd gecreëerd om de fusie tussen DSM en Firmenich te realiseren. Deze firma is dus nauw betrokken in het fusievoorstel van beide bedrijven. U heeft verschillende keuzes: 

U kan uw aandelen DSM omruilen in Danube op basis van 1 bestaand voor 1 nieuw aandeel Danube (fusiegroep DSM-Firmenich). Omdat nog niet alle goedkeuringen van toezichthouders (India ontbreekt) binnen zijn werd de termijn verlengd tot minstens 7 maart en uiterlijk 11 april. Na afloop van de biedronde en op voorwaarde dat de groep tussen 80 en 95% van de aandelen omgeruild heeft,  zullen de oude DSM-aandelen zo vlug mogelijk geschrapt worden van de  beurs. We hebben even nagevraagd bij de financiële instellingen of er roerende voorheffing zal verschuldigd zijn op de transactie. Alvast op het ‘ruilbod’ zal geen Belgische roerende voorheffing verschuldigd zijn. Enkel Dierickx Leys adviseert klanten om te verkopen om roerende voorheffing op de transactie te vermijden.

Geen actie ondernemen. Als Danube AG er in slaagt om tussen 80 en 95% van de aandelen binnen te halen, zal men een ‘juridische driehoeksfusie’ doorvoeren. Uw oude aandelen van DSM zullen verdwijnen en overgaan in een nieuwe juridische structuur. Het is dan de bedoeling om de houders van de resterende aandelen van DSM te dwingen om  te fusioneren of een ‘cash’-bedrag als vergoeding te aanvaarden. Deze nieuwe juridische structuur is fiscaal gezien veel onzekerder. Het blijft uiteraard wachten op de resultaten van het ruilbod, maar indien u niet wil ingaan op het ruilbod, wacht dan niet te lang om de aandelen op de beurs te verkopen. Deze juridische constructie en de uitkeringen ervan kunnen immers wel onderhevig zijn aan Belgische roerende voorheffing.  

Advies :   H+1

Het ziet ernaar uit dat het ruilbod van DSM in Danube (fusiegroep DSM-Firmenich) niet onderhevig zal zijn aan Belgische roerende voorheffing. We adviseren dan ook om op het ruilbod in te gaan. U heeft hiervoor nu de tijd tot 7 maart.

Agenda & koerstriggers

Aanvullende gegevens
Term Waarde
07/03/2023 Aanmeldingsperiode verlengd tot 7 maart en uiterlijk 11 april. Ga in op het ruilbod.
16/02/2023 Jaarresultaten

Aandachtspunten

Fusie tussen Fermenich en DSM. Ruil 1 oud aandeel voor 1 nieuw aandeel. Aanmeldingsperiode werd verlengd tot 7 maart en uiterlijk 11 april.

Bedrijfsgegevens

Aanvullende gegevens
Term Waarde
Sector Chemie
Website https://www.dsm.com/corporate/investors.html
Activiteit
Leverancier van tussenproducten voor voeding voor mens en dier en gezondheidsproducten (o.a. vitamines). Materiaaldivisie levert plastics, coatings en vezels.

Key Financials

Aanvullende gegevens
Term Waarde
Omzet € 8,6 mld
Winst p.a. € 4,40
Boekwaarde p.a. € 56,90

Volgend dividend

Aanvullende gegevens
Term Waarde
Ex-dividend 04/08/2022
Betaaldatum 26/08/2022