bpost

H+2
Advies
H+
Houden & (bij)kopen op koerszwakte
Risicospreiding
2
Gemiddeld risico
DW
DB 4x4 Pijler Dividendwaarden

Agenda & koerstriggers

Aanvullende gegevens
Term Waarde
09/11/2022 Trading update

Aandachtspunten

Beter dan verwachte tweedekwartaalcijfers. Vooral sterk in de VS. Impact (loon)inflatie en onzeker consumentengedrag minder erg dan gevreesd.

Bedrijfsgegevens

Aanvullende gegevens
Term Waarde
Sector Transport & Logistiek
Website https://bpostgroup.com/
Activiteit
Belgische postbedrijf, voor de helft in handen van de overheid.

Key Financials

Aanvullende gegevens
Term Waarde
Omzet € 4,3 mld
Winst p.a. € 0,95
Boekwaarde p.a. € 4,90

Volgend dividend

Aanvullende gegevens
Term Waarde
Ex-dividend 16/05/2022
Betaaldatum 18/05/2022

Laatste update

bpost: Q2 beter dan verwacht

Sinds juli 2018 schommelt het aandeel bpost binnen een vork van 5 à 10 EUR. Momenteel eerder aan de onderkant van die range. Het jaar voordien was dit nog ruim 20 EUR. Veel teleurgestelde beleggers gaven er (terecht) de brui aan toen bpost een laatste dividend uitkeerde in december 2019. Het was wachten tot mei 2022 voor een nieuwe dividenduitkering (0,49 EUR p.a.), die bovendien tweederde lager was dan in topjaar 2018 (1,31 EUR). Ook 2022 zou er eentje in mineur worden. Bij de eerstekwartaalcijfers gaf deze dividendwaarde immers al een verkapte winstwaarschuwing. Zo zou de vooropgestelde vork inzake bedrijfswinst voor 2022 (280 à 310 mln. EUR) mogelijk tot 40 mln. EUR geïmpacteerd worden door de inflatie. Die stijging van het algemene prijspeil doet bpost op twee manieren pijn. Er zijn de hogere energie- en transportkosten, terwijl het postbedrijf ook het loon van haar 38.000 (!) personeelsleden moet indexeren. Bovendien kan de consument door hogere productprijzen en de algemene geopolitieke toestand (laag consumentenvertrouwen) geneigd zijn om minder uitgaven te doen, en dus ook minder pakjes te laten leveren. 

Daarom ook dat de analistenverwachtingen voor het tweede kwartaal niet hooggespannen waren en dat de voorlopige consensus voor heel 2022 lag op 259,6 mln. EUR. Met andere woorden: het analistenheir rekende gemiddeld op een maximale impact van 40 mln. EUR. Nu spreekt het management van hooguit 25 mln. EUR. 

Een ding staat al vast: 2022 wordt minder goed dan 2021. Dat de resultaten uiteindelijk minder slecht zijn dan verwacht, is deels te danken aan de sterkere dollar. Want over veel prijszettingskracht beschikt bpost niet. De prijs van een stempel mag dit staatsbedrijf niet zo maar verhogen, terwijl pakjesverdeling een concurrentiële business is.

In tegenstelling tot sectorgenoot PostNL, dat regelmatig het voorwerp is van overnamegeruchten (een Tsjechische miljardair bezit inmiddels een kwart van het kapitaal), is het dividend een van de weinige argumenten om bpost-aandelen te bezitten. Sinds vorig jaar is er opnieuw een dividendbeleid. bpost belooft om 30 à 50% van de nettowinst uit te keren. Die 0,49 EUR over 2021 vertegenwoordigde een ‘pay-out’ van 40%. Momenteel gaat de consensus voor 2022 uit van 0,35 EUR. Dat lijkt ons realistisch.Aan de huidige koers van 6,7 EUR geeft dat een degelijk rendement van 5,2% bruto. Maar uiteraard is een dergelijk dividend onvoldoende om een herstel richting 10 EUR te rechtvaardigen. De kans op een duurzaam herstel van de resultaten de komende jaren lijkt ons relatief klein. We gaan er wel van uit dat bpost in staat moet zijn om het dividend de komende twee jaar progressief op te trekken richting 40 eurocent. Gaan we een dividendrendement van 5% bruto uit, dan is een koers van 8 EUR wel een haalbare koersdoel.

Inzake schulden (nettoschuld/EBITDA van ca. 1 eind juni; een stijging sinds begin 2022 die te verklaren is door o.a. de dividenduitkering in mei) kan men stellen dat de situatie vrij okay is. Tegen eind 2022 zal de schuldratio overigens verbeterd zijn. Daarentegen zouden we niet al te veel waarde hechten aan de boekwaarde van 983,7 mln.EUR (of 4,9 EUR p.a.). Er staat immers heel wat goodwill op de balans (ca. 620 mln. EUR).   

Advies :   H+2

De markt reageert opgelucht op de minder zwak dan gevreesde kwartaalresultaten en de lichte opwaartse bijstelling van de jaarprognoses. Dat neemt niet weg dat we voorlopig slechts weinig koersstimulansen zien. Stijgt het aandeel boven 7,5 EUR, dan gaat het advies lager naar ‘houden’. 

Agenda & koerstriggers

Aanvullende gegevens
Term Waarde
09/11/2022 Trading update

Aandachtspunten

Beter dan verwachte tweedekwartaalcijfers. Vooral sterk in de VS. Impact (loon)inflatie en onzeker consumentengedrag minder erg dan gevreesd.

Bedrijfsgegevens

Aanvullende gegevens
Term Waarde
Sector Transport & Logistiek
Website https://bpostgroup.com/
Activiteit
Belgische postbedrijf, voor de helft in handen van de overheid.

Key Financials

Aanvullende gegevens
Term Waarde
Omzet € 4,3 mld
Winst p.a. € 0,95
Boekwaarde p.a. € 4,90

Volgend dividend

Aanvullende gegevens
Term Waarde
Ex-dividend 16/05/2022
Betaaldatum 18/05/2022