Axa

H+2
Advies
H+
Houden & (bij)kopen op koerszwakte
Risicospreiding
2
Gemiddeld risico
DW
DB 4x4 Pijler Dividendwaarden

Agenda & koerstriggers

Aanvullende gegevens
Term Waarde
03/11/2022 Trading update

Aandachtspunten

Halfjaaaromzet +1%, onderliggende winst van 1,65 EUR p.a. Solvency II-ratio +10 basispunten tot 227%. Nieuw inkooppramma eigen aandelen 2 mrd. EUR.

Bedrijfsgegevens

Aanvullende gegevens
Term Waarde
Sector Verzekeringen
Website http://www.axa.com
Activiteit
Franse verzekeraar. Vermogensbeheer ook wel belangrijke divisie. Beperkte bankactiviteiten.

Key Financials

Aanvullende gegevens
Term Waarde
Omzet € 102,5 mld
Winst p.a. € 2,80
Boekwaarde p.a. € 21,68

Volgend dividend

Aanvullende gegevens
Term Waarde
Ex-dividend 06/05/2022
Betaaldatum 10/05/2022

Laatste update

AXA : structurele aandeleninkopen

De verzekeraar maakt de jongste jaren een transformatie door, met als resultaat dat het nu beter gediversifieerd is. Activiteiten die gemiddeld bovendien minder kapitaalsintensief zijn. Het management maakt zich zelfs sterk dat Axa resistent is tegen economische cycli. In de eerste jaarhelft bleef de omzetgroei plakken op 1%. Die magere groei is het gevolg van de focus op ‘hoge kwaliteit’- en ‘fee based’-inkomsten. De omzet in de weinig-conjunctuurgevoelige tak ‘health’ bijvoorbeeld liet een groei van 13% optekenen. Bovendien bouwde de verzekeringsgroep bewust risicovollere activiteiten af zoals ‘natuurlijke catastrofes’, alsook activiteiten die een groot eigen vermogen vereisen. Dat leidde tot een organische groei van de onderliggende winst van 7% in de eerste jaarhelft. De winst per aandeel steeg zelfs met 11%, tot 1,65 EUR.

De inflatie kan relatief vlot doorgespeeld worden. Liefst 80% van de contracten (excl. tak motor en Axa XL) kent een zekere vorm van automatische prijsindexatie. Voor de verzekering van motorvoertuigen zijn de prijsstijgingen voorlopig heel bescheiden tot nihil, maar dat wordt gecompenseerd door minder ‘accidenten’. In het eerste halfjaar lagen de claims voor ongelukken op de baan nog steeds 9% lager dan voor de pre-covidperiode. Per saldo blijft dat uiteraard gunstig. En de groep zet nog hoger in op kostenbesparingen als antwoord op de kosteninflatie.

Met de inflatie kwamen ook hogere rentes, en die zijn dan weer positief om vastrentende gelden te herbeleggen, voor liefst 40 mld. EUR in 2022. Door de stijgende rente daalde wel de waarde van de omvangrijke obligatieportefeuille. Minder gerealiseerde meerwaardes, waardoor het eigen vermogen een flinke knauw kreeg: van 71,1 mld. EUR naar 52,6 mld. EUR. De recente rentedaling zal dit effect weer deels ongedaan gemaakt hebben. Stijgende rentes hebben dan weer een positief effect op de Solvency II-ratio, die met 10 procentpunten aandikte tot een stevige 227%. Voor het management aanleiding om - vrij onverwacht - tot de inkoop van eigen aandelen over te gaan, voor 1 mld. EUR. Meer nog: aandeleninkopen zullen voortaan een structureel instrument zijn om de kapitaalsituatie te beheren. De Duitse levens- en pensioenverzekeringen gaan voor 660 mln. EUR de deur uit (of een k/w van 18). Eens afgerond zal ook die opbrengst naar inkopen vloeien.

Advies :   H+2

De afbouw van risico en conjunctuurgevoeligheid zal op termijn tot een rerating leiden, temeer Axa een van de marktleiders is. Bovenop het rijkelijke dividend lijken aandeleninkopen voortaan van structurele aard. Het aandeel is met een k/w van 8,4 bovendien niet duur. Stevig te behouden/eerste positie.

Agenda & koerstriggers

Aanvullende gegevens
Term Waarde
03/11/2022 Trading update

Aandachtspunten

Halfjaaaromzet +1%, onderliggende winst van 1,65 EUR p.a. Solvency II-ratio +10 basispunten tot 227%. Nieuw inkooppramma eigen aandelen 2 mrd. EUR.

Bedrijfsgegevens

Aanvullende gegevens
Term Waarde
Sector Verzekeringen
Website http://www.axa.com
Activiteit
Franse verzekeraar. Vermogensbeheer ook wel belangrijke divisie. Beperkte bankactiviteiten.

Key Financials

Aanvullende gegevens
Term Waarde
Omzet € 102,5 mld
Winst p.a. € 2,80
Boekwaarde p.a. € 21,68

Volgend dividend

Aanvullende gegevens
Term Waarde
Ex-dividend 06/05/2022
Betaaldatum 10/05/2022