Beurswijsheden en -gezegdes

Universele wijsheden

Inzake economie en beurs heeft niemand de waarheid in pacht, doch een portie gezond verstand brengt een belegger al heel ver ...

Als er scherpe kritiek op je is, kan je beter wachten tot deze overwaait in plaats van erop in te gaan. Als je verliezen lijdt op de beurs moet je stil zitten (niets moet doen, of niet mag panikeren). Panikeren is nooit aangewezen, maar niets ondernemen terwijl dat mogelijk wel opportuun is, daar kunnen we niet mee akkoord gaan. Gezegdes, spreekwoorden en beurswijsheden zijn dan ook nooit letterlijk te nemen. Plaats ze in hun context. Soms komen ze heel oppervlakkig over, maar bieden ze weldegelijk diepzinnige wijsheid, zoals het beursgezegde ‘a rising tide lifts all boats’, een uitspraak die vaak werd gebruikt door de betreurde John F. Kennedy in een politieke context. In de economische context zou groei iedereen ten goede komen, al kan dit ten zeerste betwist worden. In het beursjargon vertalen we de wijsheid dat in een algemene beurshausse ook de aandelen van de slecht geleide bedrijven hoger gaan. Hierin zit meteen een verdekte waarschuwing vervat, met name om toch maar voorzichtig te zijn. Want in een aantal gevallen weerspiegelen stijgende koersen helemaal niet de gang van zaken.

Waarschuwen voor valkuilen kenmerkt wel vaker de wijsheden en gezegdes in het beursjargon. De beurs is nu eenmaal een marktplaats waar de emoties voortdurend hoog oplopen. Wie het hoofd niet koel weet te houden, dreigt slachtoffer te worden. Waarschuwen kan ook met een kwinkslag, zoals de uitspraak van levende legende Warren Buffett: ‘Bij eb zie je wie naakt zwemt ...’. Inderdaad: als alles meezit is er vaak geen vuiltje aan de lucht, maar eens als het tegen begint te zitten ... Buffett deed deze uitspraak in 2001, verwijzend naar de te grote schulden die sommige bedrijven op zich haalden. Al snel zou in het verlengde van de technologiebubbel een kredietcrisis uitbreken, veroorzaakt door overmoedige bedrijven. In deze zomerspecial wijdden we liefst twee bladzijden aan de wijsheden van Warren Buffett. We starten met een aantal ‘muurtegels’, beursgezegdes.

Wijsheden die ouder zijn dan elk van ons. ‘Evergreens’ die wellicht de eeuwigheid halen. Sommigen trachten de wijsheid te halen uit de (semi)wetenschap in de vorm van statistieken. Verdienstelijke en zelfs nuttige informatie, maar wel met de bedenking dat de beurs (gelukkig) niet in formuletjes te gieten is. Veel leesplezier