Uitbraak verwacht voor S&P 500

De S&P 500 is deze week lichtjes boven het 200-daagse gemiddelde gestegen, maar dit gemiddelde blijft voorlopig nog in een dalende lijn die ongeveer evenwijdig loopt met de weerstandslijn. Een doorbraak boven 4.034 zou dan ook een belangrijk koopsignaal worden en er zijn heel wat indicaties dat een dergelijke uitbraak mag verwacht worden.

De Europese beurzen en ook de Dow Jones hebben immers al een duidelijke trendverbetering aangegeven. Bovendien is er een mooi signaal gegeven met de reeks hogere bodems van eind december en begin januari. Deze vormen de basis voor een nieuw trendkanaal, dat aan de bovenkant bevestigd wordt door de twee toppen van november. We zien de S&P 500 in de volgende weken of maanden dan ook tot boven 4.300 stijgen.