Umicore

©Jerry De Brie

De materiaaltechnologiespecialist kende een sterke jaarstart, ondanks kosteninflatie (wordt geraamd op minder dan 150 mln. EUR voor heel 2022). Alle onderdelen droegen daartoe bij. De gunstige prognoses voor 2022 blijven behouden en zouden zelfs licht hoger uitvallen dan de huidige marktconsensus. Vorig week meldde Umicore nog een belangrijke deal voor de levering van katodemateriaal voor batterijen voor Automotive Cell Group (Stellantis, Mercedes, TotalEngergies,...). Voor de tak (Energy & Surface Technologies) worden de winstvooruitzichten voor dit jaar zelfs opwaarts bijgesteld. Een opsteker, omdat net hier eerder wat teleurstelling te bespeuren viel. 

Advies :  H+2

We gaven in februari al aan dat het aandeel te fors was afgestraft. Er mag nog steeds een eerste positie genomen worden.