Sofina

Tegenover de voorlopige halfjaarcijfers op 25 juli werd de intrinsieke waarde van de Boëlholding met nog eens 7 EUR p.a. neerwaarts bijgesteld tot 295 EUR p.a. Sofina moest immers zelf nog wachten op de stand per 30 juni van de vele fondsen waarin het belegd is in de tak ‘Sofina Private Funds’, goed voor de helft van de investeringsportefeuille. Dat de intrinsieke waarde tegenover eind 2021 uiteindelijk met ‘slechts’ 12,7% daalde, is deels te danken aan de dollarsterkte. Zowat 63% van de portefeuille is immers in USD uitgedrukt. Maar ook de Indiase roepie (8,7% van de investeringsportefeuille) steeg in de eerste jaarhelft tegenover de EUR. Indiase bedrijven zijn vrij prominent aanwezig in de portefeuille van Sofina, met o.a. het belang in Biju’s. Die Indiase leerapp, vorig jaar hét zwaargewicht in de portefeuille, kwam de voorbije maanden in een negatief daglicht terecht. Ook het Britse genoteerde e-commercebedrijf  The Hut Group (THG), dat in het jaarverslag 2020 zwaargewicht nr.-1 was, verloor sinds begin 2021 ruim 90% (!) van zijn beurswaarde. Over beide grote dossiers communiceerde Sofina nauwelijks. Die ietwat gebrekkige communicatie en de focus die Sofina al enkele jaren legt op de felgetroffen groeiwaarden zorgden voor een vertrouwensbreuk met de beleggers, en dus 2022, in volle euforie, noteerde Sofina nog met een premie tegenover de intrinsieke waarde. Nu met een diepe korting. Aangezien ca. 93% van de portefeuille nietbeursgenoteerd is, is de berekening van de intrinsieke waarde slechts een raming. Sofina hanteert zeven (!) verschillende parameters om een waarde te plakken op nietgenoteerde participaties. Hoewel we de accuraatheid van die schattingen niet in twijfel trekken, passen we voorzichtigheidshalve (en rekening houdend met de toegenomen kans op een recessie) een korting toe van 10% op de niet-genoteerde belangen. Dan komen we uit op zowat 260 EUR per aandeel. Wat wel zeker is, is dat Sofina op holdingniveau geen nettokaspositie meer heeft na de investeringen in de eerste jaarhelft. Twee jaar geleden was de cash nog goed voor 6% van de portefeuille. Wegens die zwakkere balanssituatie brengen we de risicograad van ‘1’ naar ‘2’. 

Advies :  H+2

De voorbije maanden ging het aandeel Sofina, dat nochtans een stevig trackrecord kan voorleggen, fors lager. Het noteert inmiddels met een korting van 22% ten opzichte van onze streng berekende intrinsieke waarde. Hoewel het ‘black box’gehalte toegenomen en eerder hoog is, vinden we de negatieve koersreactie overdreven. We verhoogden vorige week ons advies tot ‘eerste positie’.