Besi

©DB11820

Besi haalde 175 mln. EUR via de uitgifte van converteerbare obligaties tot april 2029. De leverancier van verpakkingsmachines voor chips zal het geld gebruiken voor het financieren van langetermijninvesteringen. Een klein gedeelte kan zelfs gebruikt worden voor de inkoop van eigen aandelen of overnames. De uitgifte van zo een lening gaat meestal gepaard met een premieconversieprijs. In het geval van Besi zal de lening een jaarlijkse coupon van 1,875% dragen met een conversieprijs van 115,5 EUR of 40% hoger dan de huidige koersen. De obligatie kan vervroegd terugbetaald worden in 2026 tegen de uitgifteprijs (100%), maar dan wel enkel als de aandelen van Besi boven de 130 EUR noteren over een bepaalde periode.

Advies :  H-3

De uitgifte van een converteerbare obligatie zet aanvankelijk altijd druk op de koers. Niettemin vinden we Besi redelijk duur gewaardeerd. Hierdoor hanteren we al een tijdje een afbouwenadvies.