Umicore

©AUDI AG

Umicore zal op 16/2 recordcijfers over 2021 publiceren. De markt heeft echter twijfels over de toekomst. Vooral het vertrouwen in de materialentak voor de productie van (auto)batterijen is zoek. Tegenover de recordkoers van amper een half jaar geleden gleed het aandeel 45% af. Dat neigt stilaan naar overdrijving. 

©Jonas Lampens

De vertrouwensbreuk is gelinkt aan de afdeling ‘Energy & Surface Technologies’, waarin de tak batterijmaterialen huist. Eerste pijnpunt was dat een toonaangevende autoproducent als Tesla voor diens batterijen ook voor de goedkopere LFP-kathodes koos (op basis van lithium, ijzer en fosfaat). De technologie van Umicore is gebaseerd op de duurdere NMC-technologie: nikkel, mangaan en kobalt, en dat in een gelijke verdeling. De NMC-technologie houdt stand wegens de betere prestaties voor de batterijen. Maar de nieuwe CEO besliste dat voortaan op NMC-batterijen met een hoger nikkelgehalte gefocust zal worden. Dat impliceert dat de groep voordien op het verkeerde spoor zat...

Een flinke slag, maar knock-out is Umicore niet. Het blijft beschikken over een enorme schaalgrootte en een pak technologische kennis. Meteen de reden waarom Volkswagen, een reus en een ambitieuze autoproducent inzake de elektrificatie van het wagenpark, met Umicore een joint venture vormde voor de productie van batterijkathodes (met een hoog nikkelgehalte). In een latere fase zal er overigens ook aan de recyclage van batterijen worden gedaan. Naast een grotere schaal is een bijkomend voordeel van de joint venture dat de investeringen gedeeld kunnen worden. VW staat open voor andere participanten, waardoor de deur openstaat voor leveringen aan andere autoproducenten.

©AUDI AG

De vrees voor een nieuwe kapitaalverhoging was nooit ver weg. Ter herinnering: in 2018 werd op enkele uren tijd bijna 900 mln. EUR opgehaald aan 39,80 EUR p.a. Toen werd dat positief onthaald (koersstijging wegens groeiverhaal), nu als iets negatief. Het risico schatten we door de deal met VW laag in. In de eerste jaarhelft werd met dank aan de superrendabele afdeling ‘Recycling’ liefst 656 mln. EUR vrije cashflow gegenereerd. De nettoschulden bedroegen eind juni een beheersbare 1,04 mrd. EUR, of 0,87 keer de EBITDA. 

De daling van de prijzen voor gerecycleerde metalen als rodium en palladium is overigens een bijkomende reden voor het zwakke koersverloop. Umicore heeft wereldwijd het grootste en het meest efficiënte recyclage-apparaat om uit afval liefst 20 metalen te recupereren, waaronder goud en zilver. Om die metalen vervolgens weer te raffineren en voor hergebruik klaar te maken, een sterk staaltje van circulaire economie. Hoe dan ook is het een haast onmogelijke opdracht om in deze tak beter te doen dan recordjaar 2021. De verwachte k/w op groepsniveau van slechts 12,5 voor 2021 zal de komende twee jaren eerder richting 15 à 16 stijgen, vooraleer terug te verbeteren. Maar voor een bedrijf als Umicore kan dat bezwaarlijk duur genoemd worden. Medio 2022 organiseert Umicore een beleggersdag. Dat kan opnieuw voor animo zorgen en het enthousiasme doen terugkeren, temeer de nieuwe CEO voor het eerst echt het woord neemt. Vertrouwen komt echter te voet...

 

 

Advies :  H+2

Het bedrijf kreeg de voorbije jaren steevast een staande ovatie en hoge waarderingen werden weggerelativeerd door het vooruitzicht op jaren van groei. Als die groeimotor dan sputtert, is de markt ongemeen hard. Maar ook daarin overdrijft ze vaak. In 2022 zal minder winst geboekt worden en ook 2023 zal eerder een jaar van stagnatie worden, maar de langetermijnvooruitzichten blijven sterk. De verandering van de focus weg van uitsluitend het negatieve kan op zich al een stevig koersherstel inluiden. Een negatief sentiment kan een aandeel echter tussentijds tot wanhoop drijven, zodat in eerste instantie nog lagere koersen mogelijk zijn. Rond 30 EUR trekken we ons advies niettemin op tot ‘koopwaardig’, tot dan is niettemin een eerste positie verantwoord.