Gemengd kwartaal voor Siemens

©AFP

Siemens kon niet geheel overtuigen over het derde kwartaal. De groep moest 2,9 mld. EUR activa afboeken (Siemens Energy, Rusland) en boekte een hierdoor nettoverlies van 1,82 EUR p.a. De operationele marge van de verschillende divisies lag wel op 17%, maar analisten hadden een marge van 17,7% verwacht. De transitie naar recurrente inkomsten en 'software als een dienst', toeleveringsproblemen en lockdowns in China drukt tijdelijk op de marge. De jaarmargedoelen werden grotendeels behouden. Enkel in de tak mobiliteit zal de marge wel eerder rond de 8% liggen in plaats van de beoogde 10,25%. De groep startte het boekjaar met een winstvoorspelling van 8,7 à 9,1 EUR p.a. Zonder uitzonderlijke elementen zit de groep nog altijd op schema om dit winstdoel te behalen, maar als Siemens de meerwaarde op de recente verkoop van activa (pakjesactiviteit, Valeo-Siemens joint venture) en de afboekingen in aanmerking nemen zal de jaarwinst ergens uitkomen op rond 5,5 EUR p.a.

©AFP

Tot daar het slechte nieuws. De groep zag het aantal nieuwe orders 22 mld. EUR toenemen over het derde kwartaal wat leidde tot een recordorderboek van 99 mrd. EUR. Hierdoor moet de jaaromzet tussen de 6 en 8% groeien. Tegelijk boekte de groep over het derde kwartaal een vrije cashflow van 2,47 mld. EUR van de industriële activiteiten. De evolutie van de vrije cashflow is volgens het management een signaal voor de prestatie van Siemens en zorgde ervoor dat de groep de aandeleninkoop versnelde. Sinds november kocht de groep 1,1 mld. EUR eigen aandelen in, waarvan 274 mln. EUR in juli.

©REUTERS

Rond de gasproblematiek in Duitsland zou de impact voor Siemens erg beperkt moeten zijn en 90% van het verbruikte gas gaat naar verwarming van de gebouwen. Voor Siemens is de transformatie naar een industrie zonder gas wel een commerciële opportuniteit.

Per divisie

De omzet uit digitale industrie steeg met 12%, maar de marge daalde van 20,4% tot 18,8% als gevolg van gebrek aan componenten voor erg lucratieve projecten. De vrije cashflow steeg ook met 12% maar dit was vooral dankzij 'vooruitbetalingen' voor projecten in China (een uitzonderlijke situatie). De orders evolueren wel erg sterk in deze afdeling. De groep rekent voor het vierde kwartaal wel terug op een marge van 20% voor deze divisie.

©Reuters

De omzetgroei uit slimme infrastructuur (+10%) was zeer gezond. De orders (+26%) profiteren van de toenemende vraag naar elektrificatie (+38%). Hier kon de marge wel stijgen van 11,6% tot 13,1% o.a. door de vruchten van het kostreductieprogramma. De vrije cashflow was solide, maar daalde wel als gevolg van de toegenomen voorraad aan componenten. De groei in China viel tegen (zal herstellen tegen vierde kwartaal), maar de VS nam vlot over (+12%). In de toekomst is Siemens optimistisch en zal wellicht groeien aan de bovenkant van de verwachte vork ondanks de recente verzwakking van de vraag in commerciële gebouwen.

De omzet in mobiliteit steeg met 4%, maar vooral de marges namen flink toe van 9,2% tot 29%. De groep zag het aantal orders halveren, maar dit is erg volatiel gegeven (tenders) en na een sterk kwartaal een jaar eerder. Ondanks hogere voorraden kon de groep nog een lichte positieve vrije cashflow voorleggen (een jaar voordien verbruikte de groep nog veel cash). De marge in het vierde kwartaal zou echter terug gevoelig dalen en tussen de 5 en 9% liggen.

Advies :  K1

Siemens is vol vertrouwen dat de huidige problemen en de terugtrekking uit Rusland relatief snel opgelost kunnen worden. Ondertussen blijft de groep de orders voor toekomstige, lucratieve projecten binnenrijven. De verlaging van de winstdoelen is een domper, maar het potentieel op lange termijn is niet weg en de toenemende digitalisering van de economie is positief voor de groep. U mag Siemens kopen.