Brunel

K2
Advies
K
Kopen
Risicospreiding
2
Gemiddeld risico
Advieswijzigingen
Advies verhoogd
BT
DB 4x4 Pijler Beloftes & turnarounds

Agenda & koerstriggers

Aanvullende gegevens
Term Waarde
17/02/2023 Jaarresultaten

Aandachtspunten

Sterke groei zette zich door in het derde kwartaal. Ziet verdere groei. Profiteert van energietransitie.

Bedrijfsgegevens

Aanvullende gegevens
Term Waarde
Sector Uitzendarbeid
Website http://www.brunelinternational.net
Activiteit
Detacheerder. Wil afhankelijkheid van olie-en gasmarkt verminderen.

Key Financials

Aanvullende gegevens
Term Waarde
Omzet € 1,1 mld
Winst p.a. € 0,72
Boekwaarde p.a. € 5,68

Volgend dividend

Aanvullende gegevens
Term Waarde
Ex-dividend 23/05/2022
Betaaldatum 15/06/2022

Laatste update

Brunel : de wind in de zeilen

Detacheerder Brunel maakt kwartaal na kwartaal beter dan verwachte resultaten bekend, maar wordt daar tot nog toe onvoldoende voor beloond op de beurs. Wellicht zit het verleden (boekhoudproblemen in VS en misrekening project Texas) daar nog voor iets tussen. Volgens diverse waarderingsratio’s (o.a. EV/EBITDA en koers/boekwaarde) is het aandeel historisch goedkoop. Qua winst per aandeel en bedrijfswinst stevenen we in 2022 af op het hoogste resultaat sinds 2015. Dit terwijl de koers toen tussen 15 en 20 EUR bewoog. Van een derating gesproken... 

Duitsland is nog altijd de grootste markt voor Brunel met bijna 20% van de omzet en de marges liggen er het hoogst. Uit resultaten van het Britse Hays blijkt dat Duitsland in het vierde kwartaal weerbaar is gebleken. Automotive en de industrie zijn de belangrijkste eindmarkten van Brunel en omdat het vooral om meerjarige projecten gaat bovendien weinig recessiegevoelig. In het vierde kwartaal van 2022 zijn er  traditioneel wel minder werkdagen, wat een negatief effect heeft. Dit lijkt evenwel een goed vierde kwartaal niet in de weg te staan. In Nederland zijn vooral banken/verzekeraars en de overheid de eindklanten. Het aantal uitzenduren zakt wel in de thuismarkt, maar de omzet blijft stabiel tot licht hoger. Brunel rijft wel steeds meer contracten binnen voor projecten rond hernieuwbare energie en de energietransitie, een thema dat nog vele jaren actueel blijft. De overname van Taylor Hopkinson vorig jaar lijkt dan ook een goede zet. En Brunel is op zoek naar nog meer overnames. De stevige balans laat dat toe. Eind juni lag de nettokaspositie nog op 57 mln. EUR en op het einde van het jaar is dat traditioneel hoger. Naast de nettokaspositie zijn ook de current ratio (kortetermijnverplichtingen versus kortetermijnactiva) van 2,4 en de beperkte goodwill (15%) getuige van de uitstekende balans. Dat verklaart ook de hoge pay-outratio. Vorig jaar werd 74% van de winst uitgekeerd en er wordt verwacht dat over boekjaar 2022 opnieuw ruim 70% van de winst zal worden uitgekeerd. Dat levert een aardig dividendrendement op. 

Advies :   K2

Brunel onderging de voorbije jaren een serieuze derating. Er zit dan ook te veel pessimisme in de koers vervat. Het bedrijf profiteert bovendien steeds meer van de energietransitie, zodat de impact van een recessie vermindert. Aan 6 keer de EBITDA van dit jaar vinden we het aandeel aantrekkelijk. We trekken ons advies op naar ‘koopwaardig’. Het aandeel heeft ook een speculatief (delisting)tintje. Oprichter Jan Brand (73) heeft 60% van de aandelen in handen. 

Agenda & koerstriggers

Aanvullende gegevens
Term Waarde
17/02/2023 Jaarresultaten

Aandachtspunten

Sterke groei zette zich door in het derde kwartaal. Ziet verdere groei. Profiteert van energietransitie.

Bedrijfsgegevens

Aanvullende gegevens
Term Waarde
Sector Uitzendarbeid
Website http://www.brunelinternational.net
Activiteit
Detacheerder. Wil afhankelijkheid van olie-en gasmarkt verminderen.

Key Financials

Aanvullende gegevens
Term Waarde
Omzet € 1,1 mld
Winst p.a. € 0,72
Boekwaarde p.a. € 5,68

Volgend dividend

Aanvullende gegevens
Term Waarde
Ex-dividend 23/05/2022
Betaaldatum 15/06/2022