Kies de geschikte tracker

©ETF

Als u een aandeel koopt, bent u voor een stukje eigenaar van dat bedrijf. Koopt u een aandelenfonds dan koopt u een deelbewijs. Met dat deelbewijs bent u belegd in een gespreide portefeuille van aandelen. Een fonds is normaal niet beursgenoteerd. Trackers of ETF's (Exchange Traded Funds) zijn wel beursgenoteerde fondsen. Ze bootsen een bepaalde onderliggende index na. Er zijn een aantal voordelen verbonden aan trackers:

De Belegger

► trackers zijn beursgenoteerd, waardoor de koersvorming transparanter is
► u kan net als bij aandelen werken met limieten (maximumprijs waartegen u wil kopen of minimumprijs waartegen u wil verkopen)
► de kostenstructuur is veel gunstiger

©tracker

De voorbije maanden verschenen er heel wat artikels over trackers. Hieronder een overzicht:

 

Algemene artikels

 

Trackers op aandelenindexen

 

Trackers op sectorindexen

 

©REUTERS

Trackers op grondstoffen

Er bestaan ook trackers op allerlei grondstoffen. Enkel bij trackers die de goudprijs volgen gaat het om een fysieke tracker. Ze beleggen dus effecten in het goud. Bij de andere grondstoffen wordt niet rechstreeks belegd in de onderliggende grondstof, maar wordt gewerkt met afgeleide producten. Hierdoor durft de koersevolutie van de tracker nogal af te wijken van de evolutie van de grondstoffenprijs. In de navolgende artikels leest u meer daarover.

 

 


Trackers op obligatie-indexen